Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.authorLeistad, Henrik
dc.date.accessioned2017-01-19T10:03:25Z
dc.date.available2017-01-19T10:03:25Z
dc.date.issued2016-12-01
dc.description.abstractTemaet for denne utredningen er kvalitetssirking av lønnsomhet i bygg- og anleggsporsjekter. Utredningens overordnede hensikt er å si noe om hvilke risikoområder som må rettes særskilt oppmerksomhet for å unngå kostnadsoverskridelser i bygg- og anleggsbransjen. Under forutsetningen om å minimere risiko og således optimalisere fortjenesten. Nesttun Byggconsult AS vil i dette studiet bli brukt som et case studie. Nesttun Byggconsult AS gjennomfører komplett prosjekt utvikling i bygg- og anleggsprosjekter, fra den første ideen, videre til arkitekt, planlegging og rådgiving, frem til utførelse og ferdigstillelse av prosjektene. En grunnleggende forutsetning for studien er at det eksisterer kompetanse vedrørende styring av usikkerhet og risiko i Nesttun Byggconsult AS. Studiet legger altså til grunn at det eksisterer en kovariens mellom graden av kompetans og sannsyneligheten for å gjøre de rette valgene vedrørende usikkerhet og risiko i bygg- og anleggsprosjekter. Forskningsdesignet baserer seg på å nytte multiple kvalitative metode, gjennom dokumenstudier, analyse av budsjetterte og reelle kostnader knyttet til fem gjennomførte prosjekter samt ustrukturerte dybdeintervjuer av relevante personer i selskapet, for å besvare de underliggende forkningsspørsmålene og problemstillingen. Nesttun Byggconsult AS har erfart at relativt like prosjekter har gitt svært forskjellig fortjeneste. Oppgavens analyse og resultat omhandler hvilke risikoomårder som har påvirket Nesttun Byggconsult AS sine prosjekter negativt i et økonomisk perspektiv. Risikoomårdene som har vist seg å ha størst negativ påvirkning er grunnarbeid, prosjektering av omfang og fremdrift i prosjektene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10179
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleKvalitetssikring av lønnsomhet i bygg- og anleggsprosjekter. Hvilke risikoområder må rettes særskilt oppmerksomhet i bygg- og anleggsprosjekter for å unngå kostnadsoverskridelseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)