Show simple item record

dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.advisorBirkelund, Gunnar
dc.contributor.authorNordbakk, Kristine Remme
dc.date.accessioned2017-01-19T10:21:29Z
dc.date.available2017-01-19T10:21:29Z
dc.date.issued2016-12-01
dc.description.abstractDenne studien var en kvalitativ studie som baserte seg på semistrukturerte intervjuer. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan motivasjonen påvirkes av nedbemanning. Studiens problemstilling var formulert som følger: Hvordan påvirker mulige følelsesmessige reaksjoner som følger av nedbemanning motivasjonen til de ansatte? For å måle motivasjon tok jeg utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien, og fokuserer på de tre grunnleggende psykologiske behovene som måtte være dekket for å oppnå indre motivasjon; tilhørighet, kompetanse og autonomi. Videre var de følelsesmessige reaksjonene som problemstillingen tar for seg hentet ut fra et fenomen som kalles survivor syndrome og baserer seg på opplevd urettferdighet, jobbusikkerhet, mistillit, svik, stress, depresjon og utmattelse. Resultatet viste en signifikant svekkelse i den indre motivasjon som følger av nedbemanning. Det var spesielt de respondentene som opplever survivor syndrome som ser ut til å være hardest rammet. Totalt ble halvparten av respondentene i denne undersøkelsen rammet av survivor syndrome, noe som var som forventet. De følelsesmessige reaksjonene som går igjen, og som derfor kan virke til å ha størst påvirkning på følelsen av tilhørighet, kompetanse og autonomi var jobbusikkerhet, opplevd urettferdighet, mistillit, svik og stress. Den indre motivasjonen til respondentene ved lokasjon A virket til å gjøre seg mindre gjeldende enn hos lokasjon B. Dette skyltes i hovedsak at følelsen av tilhørighet ikke virker til å være fullstendig. Respondentene som ikke opplevde survivor syndrome virker også til å ha en svekkelse i den indre motivasjonen. Det er spesielt reaksjonene opplevd rettferdighet, stress og mistillit som er avgjørende her. Det kan imidlertid også tyde på at motivasjonen påvirkes av andre faktorer som ikke ble tatt med i denne studien. Det var kun en av respondentene som opplevde at den indre motivasjon økte som følger av nedbemanningen. De psykologiske behovene som virker til å påvirke økt indre motivasjonen var tilhørighet og autonomi. Nøkkelord: Reaksjoner, Indre motivasjon, tilhørighet, kompetanse, autonomi, survivor syndrome, jobbusikkerhet, urettferdighet, mistillit, svik, stress, depresjon og utmattelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10181
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectNedbemanningen_US
dc.subjectSurvivor syndromeen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleHva med de som blir igjen? En studie om motivasjonens påvirkning til de som blir igjen i en bedrift, som har gjennomgått nedbemanning.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)