Show simple item record

dc.contributor.authorWara, Tatiana
dc.date.accessioned2017-01-24T08:52:06Z
dc.date.available2017-01-24T08:52:06Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.description.abstractSammendrag Avhandlingen studerer russiske kvinner som har bosatt seg i Finnmark, og har fokus på deres kjønnede fortellinger om hverdagsliv og tilknytning i nord. Avhandlingen bygger på feltarbeid i en by i Finnmark i perioden 2012-2015, og inneholder tre artikler som på ulike måter tar oss inn i russiske kvinners fortellinger om deres feminine prosjekter i Nord-Norge. Avhandlingen undersøker videre hvordan effektene av de negative mediefortellingene i Nord-Norge på slutten av 1990-tallet, sammen med informantenes erfaringer fra barndom og voksenliv i Sovjet, og senere Russland, får betydning for russiske kvinnelige migranters kjønnete (re)orienteringspraksiser og tilknytningsprosjekter i Finnmark. Hovedproblemstillingen undersøker hvordan russiske kvinnelige migranters (re)orienteringspraksiser tar form i skjæringspunktet mellom deres barndom (i Russland) og deres nåværende hverdagsliv (i Norge)? Med begrepet (re)orienteringspraksiser søker jeg å gripe hvordan informantene orienterer seg rundt det norske, og hva de artikulerer som særlig utfordrende i sine bestrebelser for å skape tilknytning på sitt nye bosted. Dette utdypes på ulike måter i avhandlingens tre artikler relatert til henholdsvis klesspraksiser, poetiske fortellinger om natur og naturbruk, samt fortellinger om soppraksiser. Avhandlingen tar i bruk Merleau-Pontys fenomenologiske tenkning om den mobile og levende kroppen i kombinasjon med en interseksjonell tilnærming. Avhandlingen fokuserer på fortellinger om kvinnelige migrantkropper, både kropper som «skiller seg ut» som «markerte», og kropper som passerer som «nøytrale». I artikkel 1, nyanserer jeg hvordan klesspraksiser tolkes, benyttes og tilpasses til stedsrelaterte måter, og hvordan sosiale kategorier som feminitet, nasjonalitet, alder og migrasjonsstatus samvirker med både majoriserende og minoriserende praksisser. Artikkel 2, bidrar til å bedre forstå hvordan russisk feminitet etableres i møter med majoritetens kjønnsforståelser. Gjennom å trekke veksler på begrepet translokalitet (Anthias 2008) viser analysen i artikkel nummer 3 hvordan mine informanter posisjonerer seg som russiske kvinner i Finnmark gjennom fortellinger og praksiser relatert til sopp. Tilnærmingsmåten legger til rette for å utforske femininitet som en levd, relasjonell og situert erfaring gjennom å vise hvordan russiske migranters kroppsliggjorte måter å være i verden på blir utfordret når de flyttet til et nordnorsk sted preget av lokale «minoriserende» og «majoriserende» praksiser.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractPressemelding 1. Tittel Den mobile kroppen: En studie av russiske kvinner i Finnmark 2. Ingress Avhandlingen viser hvordan russiske kvinners identitet og væremåte blir utfordret når de flyttet til et nordnorsk sted preget av lokale stereotypier om russiske kvinner. 3. Utfyllende info Avhandlingen studerer russiske kvinner som har bosatt seg i Finnmark, og har fokus på deres kjønnede fortellinger om hverdagsliv og tilknytning i nord. Avhandlingen bygger på feltarbeid i en by i Finnmark i perioden 2012-2015, og inneholder tre artikler som på ulike måter tar oss inn i russiske kvinners fortellinger om deres feminine prosjekter i Nord-Norge. Avhandlingen undersøker videre hvordan effektene av de negative mediefortellingene i Nord-Norge på slutten av 1990-tallet, sammen med informantenes erfaringer fra barndom og voksenliv i Sovjet, og senere Russland, får betydning for russiske kvinnelige migranters kjønnete (re)orienteringspraksiser og tilknytningsprosjekter i Finnmark. Avhandlingen fokuserer på fortellinger om kvinnelige migrantkropper, både kropper som «skiller seg ut» som «markerte», og kropper som passerer som «nøytrale». Tilnærmingsmåten legger til rette for å utforske femininitet som en levd, relasjonell og situert erfaring gjennom å vise hvordan russiske migranters kroppsliggjorte måter å være i verden på blir utfordret når de flyttet til et nordnorsk sted preget av lokale «minoriserende» og «majoriserende» praksiser. Samlet sett kan avhandlingen leses som et bidrag til forskning som opptatt av å nyansere forståelser av migrasjonsprosesser og tilknytningspraksiser, men også som et bidrag til kjønnsforskningen mer generelt. Studien bidrar til å formulere nye forskningsspørsmål relatert til kjønn, migrasjon og integreringsprosesser i både nord og i sør, i by og i bygd. 4. Kontaktinfo Tatiana Wara UiT, Norges Arktiske Universitetet, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Phone: + (47) 776 46439 / 97 500 611 E-mail: tatina.wara@uit.noen_US
dc.description.sponsorshipFRISAM-prosjektet Mobile Lifestyles, prosjektnummer: 214265, ledet av professor Siri Gerrarden_US
dc.descriptionPaper 1 of this thesis is not available in Munin. <br> Paper 1: Wara, T.: «Kvinner og klær. En fenomenologisk analyse av hvordan russiske kvinner «kler seg» for å passe inn på et nordnorsk sted». Available in <a href=http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-2928-2016-02-08> Sosiologisk tidsskrift 2016, 24(2):101-122. </a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10193
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en_US
dc.titleDen mobile kroppen. En kroppsfenomenologisk studie av reorienteringspraksiser blant russiske kvinnelige migranter i Finnmarken_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record