Show simple item record

dc.contributor.advisorLars Ivar, Hansen
dc.contributor.authorTveit, Miriam
dc.date.accessioned2017-01-25T09:37:33Z
dc.date.available2017-01-25T09:37:33Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.description.abstractThis thesis analyses the degree of influence and loan in the secular legislation between AD 400 and 1350. It explores the legislation on the topics of inheritance and compensation for homicide in search of the transmission of law between geographical regions and over a timespan of several centuries, and investigates how secular legislation on the distribution of inheritance and on compensation for homicide was motivated. This wide perspective has adduced evidence of legal transmission between the legal cultures in Western Europe that are not traditionally compared. Medieval legal development was born out of the Roman legal tradition, but found its own way in the following centuries. Encounters between legal cultures in medieval Europe resulted in legal advisors being inspired by the same ideology, thus producing similar legal works. In the legislation on inheritance and homicide, this thesis demonstrates a range of shared concepts in the written laws. The similarities are found in legislation regarding the larger systems of the transfer of wealth as well as the details, such as the terminology and concepts regarding rules of inheritance and homicide. The value of this extensive survey is in its broaching of traditionally demarcated historic periods, as well as its thorough investigation of law material from a large region. Thus, the thesis contributes to the available research on medieval legislation at different points in time, and discusses how existing European law influenced other secular legislative authority, either directly or conceptually.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractDenne avhandlinga undersøker graden av påverknad og overføring innanfor sekulær lovgiving mellom 300 og 1350, i lover som gjeld arv og drapsbøter. Var lovgivinga ein del av statskonsolideringa, eller var den påverka av interessene til familiar, eller var lovene påverka av andre skrivne lover i Europa? Avhandlinga leitar særleg etter korleis lovoverføring har skjedd innafor det vest-europeiske området over eit langt tidsspenn. Mellomalderlovgjeving var fundert på romarretten, men følgde si eiga utvikling utover i mellomalderen. Rettskyndige i Europa hadde kontakt seg i mellom, og ofte var dei inspirerte av same ideologi. Det førte til likskaper i lov over store område og over lange tidsspenn. Avhandlinga visar til fleire samanhengar mellom innhaldet i lovgjevinga i Skandinavia, England og på kontinentet. Denne studien har sin styrke i at den ikkje lar seg hindre av historiske tidsgrenser, og ved at den ser på fleire lovområde over dette lange tidsspennet. Slik vil både dei lange komparative historiske linene, så vel som den europeiske lovkulturen stå klårare fram.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10221
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Middelalderhistorie: 081en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::History of the Middle Ages: 081en_US
dc.subjectrettshistorieen_US
dc.subjectlegal historyen_US
dc.subjectarven_US
dc.subjectinheritanceen_US
dc.subjectdrapen_US
dc.subjecthomicideen_US
dc.subjectbøteren_US
dc.subjectcompensationen_US
dc.subjectoverføringen_US
dc.subjecttransmissionen_US
dc.subjecttidlig middelalderen_US
dc.subjectearly Middle Agesen_US
dc.subjectromerretten_US
dc.subjectRoman lawen_US
dc.subjectgermansken_US
dc.subjectGermanicen_US
dc.subjectloven_US
dc.subjectlawen_US
dc.titleIn search of legal transmission – Inheritance and compensation for homicide in medieval secular lawen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record