Show simple item record

dc.contributor.advisorThorvaldsen, Steinar
dc.contributor.authorEgeberg, Gunstein
dc.date.accessioned2017-02-09T15:40:03Z
dc.date.available2017-02-09T15:40:03Z
dc.date.issued2017-02-15
dc.description.abstractDenne avhandlinger har måling av mobbing som gjennomgående tema. Fire artikler tar for seg alvorlighet i negative handlinger og sammenligner de to beslektede begrepene “trakassering” og “mobbing”. I første steg blir opplevelsene av negative handlinger undersøkt i et intervjustudie. Et viktig funn er de store forskjellene mellom hvordan elever og lærere oppfatter ulike negative handlinger med tanke på alvorlighet. Mens lærerne peker på fysiske former som mest alvorlige, peker eleven på sosiale og digitale former som mest alvorlige. Det er videre stor variasjon på det individuelle plan i forståelsen av mobbebegrepet. Studiet støtter også tidligere forskning om at elevene ikke alltid inkluderer de tre vanlig brukte kriteriene for mobbing, repetisjon/varighet, negative handlinger og ubalanse i maktrelasjonene. Artikkel II tar for seg validering av trakasseringsinstrumentet, i stor grad gjennom bruk av strukturell ligningsmodellering (SEM). Artikkel III gir deskriptive funn om relasjonen mellom mobbing og trakassering på den ene siden og livskvalitet på den andre. Artikkel IV utvider disse funnene gjennom bruk av SEM-analyser, og her berøres også relasjonen til skolefaglige prestasjoner. Vi finner at trakasseringsinstrumentet er valid i form av konvergerende og diskriminerende validitet, og også at det i hovedsak er invariant over grupper. Her er det likevel et viktig unntak da instrumentet ikke fungerer likt for elever i ulik alder. Artikkel III viser en tydelig, negative relasjon mellom livskvalitet og både mobbing og trakassering. Videre gir artikkelen funn om kjønnsforskjeller, noen litt overraskende. Artikkel IV viser en relasjon mellom trakassering og mobbing på den ene siden og skolefaglige prestasjoner på den andre. Det er interessant å se at hovedeffekten av negative atferd på skoleprestasjoner medieres gjennom redusert skoletrivsel.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractBarn og unge forstår ikke alltid mobbebegrepet slik det er definert av forskere. De tre kriteriene, negative handlinger, repetisjon/varighet og ubalanse i maktforhold er ofte ikke inkludert i barn og unges egne definisjoner. Avhandlingen undersøker dette fenomenet på ulikt vis. Det virker som om barn og unge i større grad vurderer alvorlighet i negative hendelser snarere enn å vurdere de tre mobbekriteriene. I det videre arbeidet i avhandlingen sammenlignes derfor to metoder for å måle mobbing, for slik å vurdere hvordan man kan utvikle bedre metoder for måling av mobbing. I kjernen her ligger en tanke om å måle forekomst av negative handlinger for så å kombinere dette med et negativt utfall for barnet eller ungdommen. Et negativt utfall kan for eksempel være opplevelse av redusert livskvalitet eller eventuelt økte psykiske problemer.en_US
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin. <br> Paper 1: Egeberg, G., Thorvaldsen, S., Rønning, J. A.: “Understanding bullying: how students and their teachers perceive terms of negative conduct”. (Manuscript). <br> Paper 2: Egeberg, G., Handegaard, B. H., Thorvaldsen, S., Rønning, J. A.: “Assessing validity and group invariance using confirmatory factor analysis (CFA) and exploratory structural equation modelling (ESEM)”. (Manuscript). <br> Paper 3: Thorvaldsen, S., Stenseth, A-M., Egeberg, G., Pettersen, G. O., Rønning, J. A.: “Cyber Harassment and Quality of Life”. Available in <a href=http://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/other-books/digital-expectations-and-experiences-in-education/> Digital Expectations and Experiences in Education. Eyvind Elstad (ed.). ISBN: 9789463006460. Rotterdam, Sense publishers 2016. </a> <br> Paper 4: Egeberg, G., Thorvaldsen, S., Rønning, J. A.: “The impact of cyberbullying and cyber harassment on academic achievement”. Available in <a href=http://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/other-books/digital-expectations-and-experiences-in-education/> Digital Expectations and Experiences in Education. Eyvind Elstad (ed.). ISBN: 9789463006460. Rotterdam, Sense publishers 2016. </a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10287
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.titleThe measurement of traditional and cyber forms of bullying and harassmenten_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record