Show simple item record

dc.contributor.advisorDamm, Charlotte
dc.contributor.authorArntzen, Mari Sofie Strifeldt
dc.date.accessioned2007-06-18T13:49:45Z
dc.date.available2007-06-18T13:49:45Z
dc.date.issued2007-06-13
dc.description.abstractDenne oppgaven retter søkelyset mot helleristninger på flyttblokker i Vest-Finnmark og Nord-Troms. De ulikheter som framkommer gjennom helleristninger laget på flyttblokker og berg har fått liten oppmerksomhet. Dette til tross for åpenbare forskjeller i forhold til potensielle ristningsflaters fremtreden, størrelse og synlighet. Jeg ønsker å få en forståelse av ristningene på de løse steinene og studere likheter og forskjeller i forhold til Altaristningene. Hovedproblemstillingen i oppgaven har vært å forstå valget av løse steiner som geologisk-materiell kontekst for helleristninger på lokaliteter utenfor Alta. Hvorfor har man på disse lokalitetene systematisk valgt å lage ristninger på steiner – også i de tilfeller der egnete bergflater har vært nært tilgjengelig? Kan de ”mikro-topografiske” kontrastene mellom stein og berg være noe av forklaringen? For å løse problemstillingen er det flere forhold som har vært nødvendig å undersøke. Som for eksempel en diskusjon av steinenes kronologi ved bruk av strandlinjedatering som primær metode, og en analyse av materialet. Studien viser til interessante og viktige variasjoner i forhold til helleristninger som er laget på fast fjell, og det er tydelig at helleristningene på de løse steinene har hatt en annen betydning enn de på fast fjell. I lys av blant annet etnografisk materiale er det argumentert for at plasseringen av steinene, i vannkanten og nært bosetningen, kan ha hatt en rituell og spesiell betydning for de forhistoriske samfunnene. Dette til tross for at de uttrykker likheter til Alta når man ser på utformingen av blant annet motivene. Denne likheten blant ristningene kan forklares ved at man var en del av den samme kultur og har vært opptatt av de samme sosiale aspekter.en
dc.format.extent2017977 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1037
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_774
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subjectHelleristninger på flyttblokkeren
dc.subjectSteinalderen i Finnmarken
dc.subjectVest-Finnmark og Nord-Tromsen
dc.subjectHelleristninger i Altaen
dc.subjectSlettnesen
dc.subjectGåshopenen
dc.subjectKvalsunden
dc.subjectIsnestoftenen
dc.subjectLillestraumenen
dc.subjectLandskap og helleristningeren
dc.subjectTotemismeen
dc.subjectMotiver og symbolske relasjoneren
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.titleBilder på stein. En studie av helleristninger på flyttblokker i Vest-Finnmark og Nord-Tromsen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record