Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Bjørnar
dc.contributor.authorBruun, Inga Malene
dc.date.accessioned2007-06-18T14:20:01Z
dc.date.available2007-06-18T14:20:01Z
dc.date.issued2007-06-15
dc.description.abstractForskning på graver fra jernalder og tidlig middelalder er ikke noe nytt felt i arkeologien. I nordnorsk sammenheng har gjerne forskningsinnsatsen på området vært rettet mot enten det samiske eller det norrøne materialet. Dette dualistiske bildet har også preget forståelsen av datidens etniske forhold og gravenes kulturelle tilskrivelse. I denne oppgaven stiller jeg spørsmål ved det dualistiske synet og argumenterer for at de kulturelle grupperingene ikke har vært så adskilte, men både har hatt utstrakt kontakt og påvirket hverandre. Materialet som står i fokus er såkalte ”blandede graver”. Med det menes graver som ikke uten videre lar seg etnisk plassere, men bærer med seg elementer fra både samisk og norrøn gravskikk. Jeg har her ikke bare vektlagt gjenstandsmaterialet, men også sett på beliggenhet, morfologi og likbehandling. Fokus er lagt på Nord-Norge i tidrommet romertid til og med tidlig middelalder. Som sammenligning har også antatt karakteristiske trekk ved samisk og norrøn gravskikk blitt diskutert. Gjennomgangen viser imidlertid at disse ikke er så særegne, men oppviser parallelle og overlappende tradisjoner. Det interessante er ikke bare å konstatere at kulturelt blandede graver forekommer, men også å se på hva de kan være uttrykk for. Sammensatte graver kommer til utrykk på varierende måter. Jeg argumenterer her for at måten de kommer til syne på ikke er tilfeldig, men bunner i forhold der det materielle har en sentral og grunnleggende rolle for vår kulturelle forståelse. Som følge av kulturmøter og samhandling med andre grupper, kan både materielle trekk og kulturell forståelse være overskridende. Avslutningsvis konkluderer jeg derfor med at et skarpt skille mellom samisk og norrøn kultur ikke reflekterer landsdelens totale samfunnsbilde i jernalder og tidlig middelalder. De etniske forhold har i dette tidsrommet vært mer nyanserte og mangesidige, og hatt rom for hybride grupperinger.en
dc.format.extent5362174 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1038
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_822
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectarkeologien
dc.subjectgravskikken
dc.subjectgraveren
dc.subjectetnisiteten
dc.subjecthybridiseringen
dc.subjectsamisken
dc.subjectnorrønen
dc.subjectjernalderen
dc.subjecttidlig middelalderen
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.titleBlandede graver - blandede kulturer? En tolkning av gravskikk og etniske forhold i Nord-Norge gjennom jernalder og tidlig middelalder.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record