Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Kjersti
dc.date.accessioned2006-09-06T09:14:02Z
dc.date.available2006-09-06T09:14:02Z
dc.date.issued2002-05-29
dc.description.abstractOppgaven omhandler etikk I forhold til utstilling av og forskning på grønlandske mumier og danske moselik. Hovedproblemstillingen er hvorvidt det ved utstilling og/eller forskning i forbindelse med disse kroppene blir tatt valg eller hensyn av etisk art. Etikk er ikke omtalt i litteraturen som omhandler disse kroppene, og jeg bruker følgelig etiske retningslinjer for museer og arkeologiske organisasjoner, samt intervjuer med forskere som har jobbet med moselik eller mumier, for å finne frem til hvilke etiske krav som stilles til slik behandling. De krav jeg mener å kunne påpeke er at verken utstilling eller forskning må skade materialet. Utstilling må skje med respekt for både publikum og den døde. Videre må det ved utstilling gis tilstrekkelig og faglig godt fundert informasjon. To utstillinger hvor moselik inngår blir analysert i forhold til disse kravene. En underliggende problemstilling i oppgaven er hvorvidt humane levninger som stammer fra urfolk fordrer andre etiske hensyn enn levninger som ikke stammer fra slike grupper. De etiske retningslinjenes omtale av menneskelige levninger samt intervjuobjektenes uttalelser tilsier at dette er tilfelle. Det settes sterkere etiske krav til forskning på og utstilling av slikt materiale. Dette anser jeg å ha bakgrunn i en politisk oppvåkning blant urfolk i løpet av de siste årtier, noe som har ført til at disse har begynt å reagere på arkeologers og antropologers utgravning av, forsking på og utstilling av deres forfedres levninger. De vitenskapelige metoder som blir brukt i forskningen på menneskelige levninger har i løpet av de siste årtier endret seg mot en bevisst bruk av mindre skadelige metoder. Denne endringen illustreres gjennom eksemplet og deretter blir det vurdert hvorvidt det kan ligge etiske vurderinger bak. Arbeidet med oppgaven har vist at etikk og etiske problemstillinger i liten grad er del av en uttalt debatt. Dette er vanskelige og til tider betente spørsmål. Nettopp derfor anser jeg kontinuerlig evaluering og debatt rundt etiske spørsmål som meget viktig for arkeologien.en
dc.format.extent3047445 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/104
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_29
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2002 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectEtikken
dc.subjectMuseologien
dc.subjectUrfolken
dc.subjectGrønlanden
dc.subjectDanmarken
dc.subjectArkeologien
dc.subjectHovedoppgaveen
dc.subjectUtstillingen
dc.subjectMumieen
dc.subjectMoseliken
dc.titleEtikk og godt bevarte menneskelige levninger. Etiske aspekter ved utstilling av og forskning på grønlandske mumier og danske moselik.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgavenor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record