Show simple item record

dc.contributor.advisorOpdal, Paul
dc.contributor.authorAntonsen, Stein P.
dc.date.accessioned2007-06-22T11:53:26Z
dc.date.available2007-06-22T11:53:26Z
dc.date.issued2007-05
dc.description.abstractHovedfagsoppgavens mål handler om å finne ut hvilke grunner et utvalg leger har hatt for å velge videre spesialisering etter grunnutdanning som lege. Mer spesifikt hvilke grunner de har for sine valg generelt og hvilke grunner de som har valgt geriatri har hatt spesielt. Videre også hvilke grunner de oppgir for å fullføre spesialiseringen. Det er også et mål å kunne gi noen råd om hva man bør gjøre for å øke rekrutteringen til faget geriatri og til Geriatrisk avdeling. Metode: Det er brukt to ulike tilnærminger i innsamlingen av informasjon. A) Et halvstrukturert intervju av 20 informanter med bruk av intervjuguide med gitte påstander å ta stilling til. Der skulle det også angis hvor viktig. Av 20 informanter var 8 fra to geriatriske avdelinger. De resterende 12 kom fra utvalgte avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Halvparten var ferdig utdannet spesialist, og halvparten under spesialisering. Det var ikke tatt hensyn i utvelgelsen med tanke på statistisk analyse. B) Et feltarbeid ved Geriatrisk avdeling UNN med ustrukturerte intervju og deltagende observasjon. Informantene var spesialister og spesialistkandidater ved avdelingen, totalt 21. Annet helsepersonell ved avdelingen var også viktige bi informanter. Resultat: De viktigste grunnene for å velge var faglig interesse, trekk ved personligheten (jeg liker), erfaringer fra fagområdet som student, intellektuelt innhold/utfordring, det å kunne jobbe i sykehus, ”stilen” på den aktuelle avdelingen og erfaringer med spesialister fra fagområdet under utdanning. De som hadde valgt geriatri hadde de samme grunnene med et annet innhold. De la vekt på det å jobbe i tverrfaglig team, verdier og holdninger overfor eldre og den medisinsk faglige profilen faget geriatri. Det kom også frem at de som velger geriatri gjør dette på et senere stadium i sin karriere. Stikkord: modningsfag. Av de som ikke hadde valgt geriatri ble det nevnt at faget er for generelt og vanskelig å få oversikt over og dermed å beherske. For alle var opplevelse av å bli satt pris på og sett i avdelingen pekt på som viktig. For å fullføre spesialiseringen var det viktig at det legges til rette for deltagelse på kurs. At internundervisningen er relevant. Det finnes gode utdanningsplaner som følges. Og at de opplever seg verdsatt i avdelingen. Verdiaspektet samt at geriatrien ser ut til å tiltrekke seg leger som allerede er spesialister og da oftest fra allmennmedisin drøftes spesielt. Konklusjon: Fokus på verdier, fag og forskning er viktig fremover. Videre å ta vare på gode rollemodeller, videreutvikle en forpliktende undervisnings og veiledningsplan samt at det settes av tid til fordypning for kandidatene er sentrale tema i konklusjonen.en
dc.format.extent625632 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1062
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_785
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.subjectgeriatrien
dc.subjectomsorgen
dc.subjectomvalgen
dc.subjectpersonlig interesseen
dc.subjectnormeren
dc.subjectverdieren
dc.titleHva skal jeg bli? Om legers valg og opprettholdelse av valg av medisinsk spesialisering generelt og i geriatri spesielt.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record