Show simple item record

dc.contributor.advisorBergh, Steffen G.
dc.contributor.authorPettersen, Trine Wanja
dc.date.accessioned2007-06-27T08:31:52Z
dc.date.available2007-06-27T08:31:52Z
dc.date.issued2007-06
dc.description.abstractVannøya, den nordligste delen av Vest Troms Gneisregion, består av (i) arkeiske (2885 + 20 Ma) tonalittiske gneiser og palaeo-proterozoiske mafiske ganger (2.4Ga), (ii) metasedimentære bergarter (Vannagruppen) med avsetnings-kontakt til de tonalittiske gneisene og trolig derivert fra dem, og (iii) en intrusiv laggang av gabbrodioritt i metasedimentene (2.2 Ga). Vannagruppen kan deles inn i to formasjoner: Tinnvatnformasjonen som består av arkosiske sand- og siltsteiner og Bukkheiaformasjonen med pelittiske skifre og arkosiske kvarts- og kalkrike sand- og siltsteiner i veksling. Til tross for regionalmetamorfose (lav-middel grønnskifer) og lokalt omfattende deformasjon, har de sedimentære bergartene godt bevarte sedimentære strukturer. Det har tidligere vært antatt at Vannagruppen representerer sen-prekambriske/ kambriske sedimentære avsetninger på det Fennoskandiske skjold. Nye U-Pb-dateringer av zirkon i de tre hovedenhetene viser at de sedimentære bergartene har en avsetnings-alder på maksimum 2.4 Ga og minimum 2.2 Ga. Den lagdelte Vannagruppen, inkludert alle kontakter til gabbrodioritten, er skråstilt, stedvis invertert, og til dels komplekst foldet og kuttet av flere sett med kløv og semiduktile skjærsoner. Type og intensitet av deformasjon ser ut til å være kontrollert av bergartenes kompetanse. De viktigste deformasjons-strukturene i sedimentene er NØ-strykende, asymmetrisk opprette og til dels overbikkede folder (F1), akseplanfoliasjon (S1), steilt NV-stupende F2-folder med lokaliserte, oftest sinistrale skjærsoner og kløv (S2) utviklet skrått på S1 og nær flankene til tette F1-folder, samt flere sett med kryssende kløv, S3. I gabbrodioritten finner man igjen de samme planstrukturene (S1-S3) som steile duktile skjærsoner. Selv om alderen på deformasjon og metamorfose er ukjent, er det nærliggende å anta at dette skjedde under den svekofenniske orogenesen (1.80-1,75 Ga). Det bygger blant annet på likheter med andre deformasjonssoner i Vest-Troms gneisregionen. Følgende tektoniske modell foreslås: Initiert NV-SØ kompresjon som genererte F1-folder og S1-planstrukturer, etterfulgt av skrå kompresjon og sinistral lateral bevegelse med dannelse av F2-, S2-, og S3-strukturer. Assosiasjonen av strukturer og deres interne relasjoner indikerer at disse hendelsene kan ha foregått samtidig.en
dc.descriptionTriklin transpresjonen
dc.format.extent3963964 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1066
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_857
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Andre geofag: 469en
dc.titleStrukturell analyse av metasedimentære bergarter på Vanna, Tromsen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record