Now showing items 1-20 of 222

  • 3D seismic data indicate potential glide planes for submarine sliding : the mid-Norwegian margin Nyegga area. 

   Eilertsen, Håkon Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   The Nyegga study area of the thesis is located at the north-eastern escarpment of the Holocene giant Storegga Slide. It lies on the southern part of the Vøring plateau on the mid-Norwegian continental margin at approximately 700-1000m water depth. The area has been known to be prone for submarine sliding and is therefore an excellent location for studying morphological features to infer slide ...
  • 3D seismisk analyse av begravde rasavsetninger på den SV delen av Vøringmarginen 

   Johansen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   To 3D-seismiske datasett fra den sørvestlige delen av Vøringmarginen på midtnorsk kontinentalsokkel er blitt brukt til å analysere den øvre del av Naustformasjonen (~0,5-0,2 ma). En seismisk stratigrafi med fire hovedenheter er etablert (enhet 1-4). De to eldste enhetene (enhet 1 og 2) er dominert av glasiale debrisstrømmavsetninger dannet under glasiale maksima da det Fennoskandiske isdekket nådde ...
  • 3D seismisk analyse av rasavsetninger fra Sklinnadjupraset på midtre delen av Vøringmarginen 

   Fjellaksel, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   I denne oppgaven har 3D seismiske data blitt benyttet for å studere den øvre del av Naustformasjonen fra den midtre delen av Vøringmarginen på den midt-norske kontinentalmarginen. Oppgavens hovedfokus har vært å beskrive og tolke paleomiljøet i perioden 0,8 Ma og frem til nåtid med hovedfokus på Sklinnadjuprasets utvikling og genesen av de ulike rasavsetningene i studieområdet. En seismisk stratigrafi ...
  • 3D seismisk analyse av storskala sandinduksjoner i Ormen Lange området i den midtnorske marginen 

   Holbæk-Hanssen, Leif Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   Analyser av 3D seismiske data fra Ormen Lange området på den midtnorske marginen har resultert i oppdagelsen av amplitudeanomalier som krysser diskordant opp gjennom, de sterkt polygonalt forkastede, biogene silikasedimentene i Bryggeformasjonen av Oligocen alder. Disse amplitudeanomaliene har en slående likhet med lignende amplitudeanomalier som er tolket til å være sandintrusjoner i Nordsjøen. ...
  • 3D-seismic interpretation of the glacial deposits in the outer Ingøydjupet area, SW Barents Sea. Ice sheet dynamics reconstructed from glacial landforms 

   Strømme, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   The late Quaternary evolution of the outer Ingøydjupet area (SW Barents Sea) is studied using a merge of conventional 3D-seismic cubes and a new generation of high-resolution 3D-seismic (TopSeis). The glacigenic sequence is subdivided into five main seismic units: unit A1 (oldest) to A5. These are separated by six glacially eroded boundaries: the Upper Regional Unconformity (URU), intra-glacial ...
  • Analyse av mesozoiske forkastninger og asymmetriske landskap i et profil over Lofotryggen ved Leknes, Vestvågøy. Implikasjoner for dannelsen av roterte forkastningsblokker, riftrelaterte bassenger og nedforkastningen av Leknesgruppen 

   Haraldsvik, Kristian Liland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-07-15)
   Dette studiet fokuserer på asymmetriske landskap og deres relasjon til sprø forkastninger, bassenger og roterte forkastningsblokker i et profil over Lofotryggen ved Leknes. Det anvendte datasettet består av sammensatte data fra feltarbeid og landskapsobservasjoner, batymatriske kart og seismiske profiler fra kontinentalsokkelen i Lofoten og Vesterålen. Lofotryggen er definert av to prominente NØ-SV ...
  • Analyses of Paleozoic and Mesozoic brittle fractures in West-Finnmark. Geometry, kinematics and relations to structures on the Finnmark Platform in the southwestern Barents Sea 

   Bergø, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-12)
   This study focuses on Paleozoic and Mesozoic brittle faults and fractures found onshore and offshore in the northwestern areas of Finnmark, the Finnmark Platform, and the southwestern Barents Sea Margin. These structures have been mapped using software for mapping (ArcGIS 10.5 & Petrel 2013) and analyzing fault-fracture lineaments and faults from bathymetry, digital elevation models, satellite images, ...
  • Analysis of Late Paleozoic-Mesozoic brittle faults and fractures in West-Finnmark: geometry, kinematics, fault rocks and the relationship to offshore structures on the Finnmark Platform in the SW Barents Sea 

   Lea, Halldis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-29)
   The present work focuses on the onshore/offshore analysis and correlation of brittle faults and fractures on the Porsanger Peninsula area in west-Finnmark, the shelf areas and the immidiate offshore areas (Finnmark Platform and Gjesvær low). Structural field observation, microstructural and SEM analysis provide the basis for the characterization of the geometry, kinematics and fault rocks. This data ...
  • Atmospheric circulation patterns associated with avalanche cycles in the Troms region 

   Jenssen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Snow avalanches endangers human lives and infrastructure situated in alpine environments during the winter season. Occurrence of avalanche activity is a product of processes taking place in the snow cover situated in steep terrain, which are governed by meteorological conditions induced by synoptic weather patterns. Avalanche forecasting can therefore better forecast avalanche activity if they ...
  • Basin analysis and diagenetic investigations of Early and Middle Triassic sediments on Mariaholmen, Svalbard 

   Riise, Henrik Erevik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-09)
   Subsequent to a widespread hiatus at the top of the Permian on western Svalbard, the Triassic Vardebukta, Tvillingodden and Bravaisberget formations were deposited. In this thesis, the sedimentology, geochemistry and diagenesis are investigated to determine the depositional environment and basinal setting of the Triassic deposits. In the investigated profile on Mariaholmen, only the upper part ...
  • The Bigganjárgga Tillite re-visited: a stratigraphic and sedimentological study 

   Edvardsen, Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   The Neoproterozoic “tillite”-bearing sequences of the Smalfjord Formation in Varanger, northern Norway have retrieved considerable attention in geological literature since first described and discovered over a century ago. Much of the attention relates to the so-called Reusch’s Moraine also known as the Bigganjárgga Tillite, which rests directly on top of a striated sandstone surface pointing to ...
  • Bretilbaketrekningshistorie og landformer foran Steindalsbreen, Lyngen, Troms 

   Nilsen, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-15)
   Steindalen er lokalisert sør på Lyngenhalvøya, i Troms fylke. Steindalsbreen er en av de lettest tilgjengelige breer i området. Dette gjør breen til et yndet turmål, men det gjør det også lettere å studere en bre på nært hold. Undersøkelse av Steindalsbreen har foregått ved hjelp av feltturer til området, ved å studere foto og flybilder over området og ved å sammenstille data samlet over mange år, ...
  • Bruddmønstre i øvre triaslagrekken ved Vindodden på Svalbard : opptreden, geometri og dannelsesmekanismer samt betydning for CO2 lagring 

   Wærum, Gard Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Denne oppgaven beskriver et studie som ble gjennomført på nordsiden av Botneheiafjellet på Svalbard sommeren 2010. Målet med studiet var å analysere bruddmønstre i den øvre triaslagrekken, med ekstra fokus på: (1) De Geerdalenformasjonen som er reservoarbergart for CO2 injeksjon i ”Longyearbyen CO2 lab project”; (2) intrusive dolerittgangers bruddmønster og deres innvirkning på bruddutviklingen til ...
  • Caledonian nappe emplacement: an example from Uløya, Northern Norway 

   Kraus, Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-27)
   On Uløya, an island located east of the Lyngen peninsula in northern Troms, Norway, four Caledonian nappes are exposed. These are from bottom to top: part of the Kalak Nappe Complex (KNC), the Vaddas, the Kåfjord and the Nordmannvik nappe. In the present study the geology of these nappes is described, macroscopic and microscopic deformation structures are analyzed, and phase equilibrium modeling is ...
  • Carbonate concretions in an ice-contact delta, Skarmunken, Ullsfjord, northern Norway 

   Amundsen, Mats (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-03-10)
   At Skarmunken, a small village south of Ullsfjord, northern Troms, Norway, an outcrop containing carbonate concretions have been investigated. From sedimentary logging, five facies (facies A-E) have been classified by their grading and composition. Depositional data from logs, maximum pebble size (MPS) and earlier investigations suggests an ice-contact delta. TOC/TS data have revealed a dominantly ...
  • The Cenozoic pre-glacial sedimentary environment of the SW Barents Sea continental margin – Lofoten Basin 

   Høgseth, Gert Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-15)
   2D seismic data have been analysed to study the Cenozoic pre-glacial sedimentary environment on the southwest Barents Sea margin and the Lofoten Basin. Based on a seismic stratigraphic analysis and correlation to previous work in the area, the pre-glacial seismic unit G0 has been subdivided into four. The four units have been described and discussed with regards to the geometry and internal seismic ...
  • Characterisation of palaeosols in the Lower Cretaceous Helvetiafjellet Formation, Svalbard. Palaeo-climatic implications 

   Tennvassås, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Although the Cretaceous period is known to have been dominated by greenhouse conditions, the Early Cretaceous climatic conditions in Svalbard have been under some debate. Both indicators of warm climate such as coal seams, Ornithopod tracks and warm-water dinoflagellates, and indicators of cold climate such as arctic belemnites, glendonites and ice rafted debris have been reported. This study ...
  • Climate controlled sedimentary processes in the Riiser Larsen Sea offshore Queen Maud Land, Antarctica 

   Brekken, Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
   Multi-proxy analysis of gravity core PS56/029-1 have been performed in order to describe sedimentary processes and dynamics under pelagic, turbiditic and contouritic influences. The purpose is to reconstruct climate-controlled environmental change in the Riiser Larsen Sea, Antarctica, through past glacial/interglacial cycles. The gravity core was retrieved during expedition ANTARKTIS XVII/2 of R/V ...
  • Climate reconstruction during the Last Glacial Maximum based on a marine sediment core from Vestnesa Ridge, Svalbard 

   Matteis, Felix (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-07-14)
   The sediment core HH15-1255PC has been analyzed to reconstruct the climate in the Fram Strait during the last 45,000 years. The coring site is located west of Svalbard on the Vestnesa Ridge, a contourite drift with a high-resolution sedimentary record (Plaza-Faverola et al., 2015). This ridge also includes a pockmark field formed by methane seepage (Vogt et al., 1994). The core HH15-1255PC is a ...
  • A combined 3D seismic and sedimentological study of the Lower Cretaceous succession in the northeastern part of the Nordkapp Basin 

   Brennhaugen, Adam Alfred (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   In this master’s thesis in geology, 3D seismic data and shallow stratigraphic cores were used to investigate the Lower Cretaceous succession in the central sub-basin of the Nordkapp Basin, Barents Shelf. The Lower Cretaceous is listed as a potential petroleum play model on the Barents Shelf, which makes the succession of interest for petroleum exploration. Recent studies of the have divided the ...