Show simple item record

dc.contributor.advisorNergård-Nilssen, Trude
dc.contributor.authorMarkussen, Guro Nystad
dc.contributor.authorJohansen, Linda
dc.date.accessioned2016-10-13T05:08:12Z
dc.date.accessioned2017-05-15T10:08:51Z
dc.date.available2017-05-15T10:08:51Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.description.abstractDagens teknologi og utdanningssystemer stiller store krav til skriftspråkferdigheter, noe som gir større utfordringer for de som sliter med å tilegne seg tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter. Fokuset på lesing i alle fag på skolen gjør at spriket mellom de normallesende barna og de som sliter med skriftspråket raskt kan bli ganske stort. Diagnosesystemene som har vært i bruk, gjør at barna må ha hatt vedvarende vansker for å få diagnosen dysleksi. Denne tilnærmingen til vansken strider mot prinsippet om tidlig innsats. Vår masteroppgave har blitt til ut fra en motivasjon og et håp om å kunne identifisere og hjelpe disse barna tidlig i livet. Masteroppgavens hovedtema omhandler de psykometriske egenskapene til Fonologitesten, samt i hvor stor grad fonologiske ferdigheter forklarer variasjonen i avkodings- og staveferdigheter, og om noen av deltestene forklarer variasjonen bedre enn andre. Vi ser også på korrelasjonen mellom enkeltvariablene og sammenligner resultater mellom gruppene, henviste barn vs. ikke henviste barn. Resultatene presenteres i tabeller og drøftes opp i mote relevant forskning og teori. Prosjektet avsluttes med konklusjoner om funnene samt Fonologitestens nytteverdi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11028
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDLOG-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.titleEvaluering av de psykometriske egenskapene til Fonologistesten, samt dens nytteverdi. En kvantitativ studie av sammenhengen mellom fonologiske ferdigheter og avkodings- og staveferdigheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record