Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskaa, Tonje
dc.contributor.authorSivertsen, Cathrine
dc.date.accessioned2013-03-27T10:50:57Z
dc.date.accessioned2017-06-02T09:58:17Z
dc.date.available2017-06-02T09:58:17Z
dc.date.issued2012-06-13
dc.description.abstractEn av de store utfordringene innenfor kreftforskning, er å finne og identifisere stabile biomarkører som kan brukes til diagnostisering. I 2008 ble miRNA for første gang detektert i blod, siden har det også blitt detektert i andre kroppsvæsker. Ekstracellulære miRNA er godt egnet som potensielle biomarkører, siden de har vist seg å være svært stabile i kroppsvæsker uten å bli degradert av ribonukleaser. miRNA er omkring 19-23 nukleotider lange enkelttrådede RNA-molekyler, som deltar i reguleringen av genaktivitet og proteinsyntese i celler. Funksjonelt inngår miRNA i et kompleks med proteiner, og forårsaker kløyving, deadenylering og degradering av mRNA, samt hemming av translasjonen. miRNA i exosomer, ble for første gang beskrevet i 1983, og siden den gang har det blitt gjennomført flere studier for å kartlegge sammenhengen mellom exosomer og miRNA. Den første koblingen mellom miRNA og kreft ble oppdaget i 2002, og det har i senere tid blitt vist at miRNA har en viktig rolle innenfor utvikling og progresjon av nesten alle krefttyper, deriblant brystkreft. I denne oppgaven har det blitt sekvensert miRNA fra brystkreftcellelinjer med SOLiD-4 sekvensering, og analysert miRNA i exosomer med RT-qPCR-analyse. Det har blitt vist at miRNA-uttrykket i de seks brystkreftcellelinjer ikke følger cellelinjenes genetiske subtyper, men har i stedet kun en delvis sammenfallende uttrykksprofil. miRNA med et kjent overuttrykk og kjente roller som regulatorer i brystkreft er også høyt uttrykt i cellelinjene i denne oppgaven. Det exosomale miRNA-uttrykket sammenfaller i stor grad med det intracellulære miRNA-uttrykket. Likevel er det funnet miRNA som kun er detektert i cellelinjene eller exosomene, noe som kan tyde på at utskillelsen av miRNA i exosomer kan være en aktiv og selektiv prosess. Det er liten tvil om at miRNA har et stort potensial som fremtidige biomarkører både med diagnostisk og prognostisk verdi, samtidig som de kan bidra til å utvikle nye profiler for en mer skreddersydd behandling av brystkreft.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11098
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectmiRNA, sirkulerende biomarkører, humane brystkreftcellelinjeren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.titleEn søken etter stabile sirkulerende biomarkører ved bruk av stor-skala miRNA profilering av humane brystkreftcellelinjeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record