Recent additions

 • Functional analysis of signaling pathways activated by Anisomycin and Dexamethasone in two different breast cancer cell lines 

  Brown, Rosaline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  While targeted therapy exists for ER-positive breast cancers, the treatment option for TNBC is conventional chemotherapy giving a poorer prognosis. It is therefore of interest to study molecular mechanisms and differences between MCF7 (ER-positive) and MDA-MB-231 (ER, PR, and HER2- negative). These cell lines are in vitro representative models for luminal A (non-aggressive) and basal-like (aggressive) ...
 • Hvor nyttige er nye legemiddelbehandlinger egentlig? 

  Moss, Johan Mikkelborg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
  Introduksjon: Legemidler blir ofte presentert i media som supermedisiner og gir inntrykket av at helseeffekten er enorm. Hvorvidt fremstillingen i media speiler virkeligheten er uklart. Statens legemiddelverk (SLV) metodevurderer legemidler for å undersøke om de er bedre enn nåværende behandling. Metodevurderingene inneholder ofte informasjon om QALY-gevinst. Hensikt: Primærmålet er å undersøke ...
 • Liposomal formulations for membrane active antimicrobials – Assuring safety through an optimised drug delivery system 

  Pettersen, Ann Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-13)
  Skin and soft tissue infections (SSTIs) and chronic wounds are major challenges for the healthcare system worldwide. The additional rapid development of antibacterial resistance and lack of successful treatment strategies increase the chance for infected chronic wounds to be fatal for the patient. Therefore, there is a need for more efficient dermal antimicrobial therapies. A class of promising ...
 • Molekylmodelleringsstudium av G-protein koblet østrogenreseptor (GPER) 

  Smith, Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2017-05-15)
  G-protein koblet østrogenreseptor (GPER) har vist å ha en fysiologisk rolle i det reproduktive systemet, nervesystemet, endokrine systemet, immunsystemet og karsystemet. Den har også patofysiologisk rolle i flere forskjellige sykdommer inkludert kreft. G-protein koblet østrogenreseptor har blitt identifisert i nesten alle systemer i kroppen. Dermed er det en stor interesse for å få kjennskap til ...
 • The search of new negative allosteric GABAB receptor modulators using in silico and in vitro approaches 

  Hadi, Ali Muataz (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  γ-aminobutyric acid (GABA) is the primary inhibitory neurotransmitter in the CNS. GABA exerts its function on both ionotropic ligand-gated GABAA receptors and metabotropic GABAB G-protein coupled receptors (GPCRs). Disruption in the GABAergic system has been associated with numerous neurological and psychiatric disorders in humans. These include developmental dysfunctions, epilepsy, sleep disorders, ...
 • Microfluidized liposomes for cellular uptake imaging: Optimization 

  Mork, Silje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Liposomes as drug delivery systems exhibit great potential to deliver active molecules to the targeted site depending on their various characteristics. However, these characteristics are dependent on the manufacturing procedures applied to prepare liposomes. Especially difficult is assurance of reproducible production in large volumes. Therefore an efficient up-scalable method for production of ...
 • Bruk av antibakterielle midler blant barn 0-3 år etter fødselssesong og fødselsår i Norge 2004-2017 

  Beckstrøm, Sanna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
  Bakgrunn: Ettårig periodeprevalens for bruk av antibakterielle midler til barn i Norge er høyest før tre års alder. Forskriving av antibakterielle midler påvirkes av mange faktorer, og kartlegging av disse kan gi mulighet til å målrette intervensjoner for å redusere forskriving. Formål: De primære målene var å undersøke om fødselssesong predikerer alder ved første utlevering av antibakterielle midler, ...
 • Electrospinning of nanofibers with chitosan and B-glucan as active wound healing ingredients: Optimization and characterization 

  Olaussen, Julie Wik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Wound healing is a complex and highly regulated process, vital for preserving the barrier function of the skin. However, several underlying pathologies have the ability to influence the cascade of events involved in this process, resulting in the development of chronic wounds. The heterogeneous nature of chronic wounds increases the requirements of novel wound dressings. Hence, the development of ...
 • High throughput lipolysis-permeation in vitro model employing the mucus-PVPA barriers to assess drug absorption from lipid-based delivery systems 

  Brurok, Sunniva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  In vitro lipolysis models are commonly used to assess the performance of lipid-based drug delivery systems (LbDDSs) in terms of their drug absorption potential; however, this in vitro approach has not always shown to correlate well with in vivo data. Several studies suggest that adding an absorption step to the in vitro lipolysis model would give a better estimation of absorption for drugs incorporated ...
 • Virtual screening and in vitro evaluation of putative positive allosteric modulators of the GABAB receptor 

  Issifou, Ibrahim Toure (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  -aminobutyric acid (GABA) is the chief inhibitory neurotransmitter of the central nervous system (CNS). GABA exhibits its function by binding to either the ionotropic GABAA receptor or the metabotropic GABAB receptor, causing a decrease in activity in the nervous system. Disruption in the GABAergic system has been associated with various neurological conditions, including Alzheimer’s disease, anxiety, ...
 • Utvikling av skriftlig legemiddelinformasjon til pasienter med epilepsi 

  Brunvoll, Kristin F. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
  Medikamentell behandling av epilepsi er oftest både livsviktig og livslang, derfor er god etterlevelse av behandlingen viktig for god sykdomskontroll. På bakgrunn av dette kan man dermed anta at dårlig etterlevelse er en vanlig årsak til anfallsgjennombrudd ved epilepsi, som igjen kan ha sammenheng med informasjonen pasienter får om sine legemidler Den overordnede hensikten med studien var å utvikle ...
 • Lipidomics of marine microalgae with industrial potential 

  Myhre, Torbjørn N. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-11)
  Two species diatoms, Porosira glacialis and Coscinodicus radiatus were cultivated under red-, white- or blue light. The biomass from cultivation was extracted for lipids which were subsequently analyzed using UHPLC-MS and the software lipidsearch. The aim was to investigate omega-3 long chain fatty acid content differences in the different cultivations. Findings suggest that blue light cultivation ...
 • Bruk av kosttilskudd blant apotekkunder 

  Nguyen, May Nha Tran (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
  Bakgrunn Bruk av kosttilskudd er utbredt over hele verden, og apoteket representerer en salgskanal for denne varegruppen. Det finnes lite forskning om disse produktene, særlig i Norge. Kosttilskudd regnes som næringsmidler, og er dermed ikke regulert på lik linje som legemidler. Dette kan føre til uhensiktsmessig bruk, særlig blant apotekkunder. Disse kan være legemiddelbrukere, hvor en potensiell ...
 • Isolation, structure elucidation and bioactivity profiling of lyso-ornithine lipids from the marine bacterium Lacinutrix sp. 

  Jawad, Jawad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-11)
  From previous work, it was identified two analytes of interest, produced by Lacinutrix sp. The two analytes are iso-branched lyso-ornithine lipids with only one CH2 group differing between the two compounds, in the hydrocarbon chain (lysoC15:0 and C16:0). The bacterium was isolated from the marine sponge Halicondria sp. that was collected beside Bjørnøya, on a research cruise in 2009. The analytes ...
 • Association between the use of Proton Pump Inhibitors and Histamine-2 Receptor Antagonists and the risk of gastric cancer in Norway 

  Tran, Kenny Khang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Background: The use of proton pump inhibitors (PPIs) on prescription has increased over the last decade in Norway. PPIs are an important medication in the treatment of acid related disorders such as peptic ulcer disease, gastroesophageal reflux disease and Helicobacter Pylori (H. Pylori) infection. However, many previous studies have raised concern about the potential risk of gastric cancer following ...
 • Studie av glukokortikoidreseptoren (GR) og transkripsjonsfaktoren PAX6 i linseceller under oksidativt stress 

  Mellem, Viktoria Sareussen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-11)
  PAX6 er en transkripsjonsfaktor som er viktig for den normale utviklingen og funksjonen til øyet. Mutasjoner i PAX6 eller langvarig bruk av glukokortikoider er assosiert med patologiske tilstander i øyet, noe som indikerer at begge faktorene er viktig for øyets normalfunksjon. Øyet utsettes for oksidativt stress, og det er tidligere rapportert at både PAX6 og glukokortikoidreseptoren (GR) i andre ...
 • Clinical Lipidomics: Effects of Vitamin D in Human Adipose Tissue 

  Chan, Sze Mang Sammy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Vitamin D is vital for calcium homeostasis and skeletal health, has immunomodulatory effects and is involved in the regulation of differentiation and proliferation of many different cell types. Adipose tissue is an important metabolic organ and a major organ for vitamin D storage. Though, the role of vitamin D and its function in adipose tissue is not fully explored. This thesis applies a solvent ...
 • Molecular modelling of interactions between antipsychotic drugs and receptors mediating antipsychotic effects and important side effects 

  Issifou, Halimatu Sadia T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Dopamine and serotonin are two neurotransmitters that exert their actions through mediation of dopaminergic and serotonergic receptors respectively. The receptors in focus in the current study, are the dopamine D2 and serotonin 5-HT2A receptors. Common for both receptors is that they are class A G-protein-coupled receptors consisting of seven transmembrane helices embedded in the lipid membrane of ...
 • Network Analysis: an approach to the study of drug-drug relations. Co-medication in Norwegian elderly and severe drug-drug interactions as examples 

  Askar, Mohsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Network analysis (NA) has been used for studying many social aspects. Employing of network analysis as an approach in the field of public health, to study the relations between patients or health workers and their potential effects in many medical perspectives, took a good share of researchers’ efforts as well. Few attempts have been conducted to use network analysis to study drug-drug relations ...
 • Collateral sensitivity in clinical mecillinam resistant isolates of Escherichia coli 

  Nguyen, Tammy Tam Hoai Thi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
  Background The rapid increase in antimicrobial resistance (AMR) has become a major threat to the successful management of infectious diseases. To counteract this global threat, development of novel treatment strategies is essential. A promising strategy may be exploiting collateral sensitivity; a phenomenon that occurs when a microorganism that has developed resistance to one antimicrobial agent, ...

View more