Show simple item record

dc.contributor.advisorMichalsen, Anita
dc.contributor.authorRognlid, Lars Børge
dc.date.accessioned2016-10-06T05:09:05Z
dc.date.accessioned2017-06-02T10:08:03Z
dc.date.available2017-06-02T10:08:03Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg ønsket å se nærmere på kommunal budsjettpraksis: bruk, opplevd nytteverdi, utfordringer og kritikk av budsjettprosess, budsjettering og budsjett som styringsverktøy. Som casestudie har jeg benyttet Tromsø kommune, som siden 2002 har vært organisert i en to-nivåmodell. På undersøkelsestidspunktet, medio desember 2015, primo januar 2016 og medio mai 2016, benyttet Tromsø kommune seg av en parlamentarisk styrt organisasjonsmodell. Gjennom arbeidet med masteroppgaven ønsker jeg å besvare følgende problemstillinger: I hvilken grad er budsjettet egnet som styringsverktøy sett opp mot brukernes nytteverdi? Hvor relevant er budsjettkritikken for Tromsø kommunes budsjettpraksis? For å svare på problemstillingen har jeg gjennomført og samlet inn primærdata fra 7 respondenter gjennom kvalitative intervjuer og fra 114 kommunalt ansatte ved bruk av en kvantitativ spørreundersøkelse. Av de 114 var det 40 enhetsledere og tjenesteledere som svarte på spørreundersøkelsen, dvs. en responsrate på om lag 50% av total antall enhetsledere og tjenesteledere i Tromsø kommune. I tillegg var det 24 ansatte med økonomi- og budsjettansvar som svarte på undersøkelsen, og 50 informanter som delvis har kunnskap om det jeg ønsker å undersøke. I tillegg har jeg samlet inn sekundærdata fra kommmunens økonomirapporter i 2015, og ureviderte regnskapstall 2015. Ut fra funnene i den kvantitative og kvalitative undersøkelsen er budsjettet i stor grad egnet som styringsverktøy sett opp mot brukernes nytteverdi i Tromsø kommune. Imidlertid viser funnene fra kartleggingen at respondentene er litt enig i kritikken rettet mot budsjetter og at budsjettkritikken er relevant i Tromsø kommune.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11099
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3904
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleKommunal budsjettpraksis. Ex ante eller ex post? En casestudie av én kommunes bruk, nytteverdi og holdning til budsjettet som styringsverktøyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record