Show simple item record

dc.contributor.advisorCorner, Geoff D.
dc.contributor.authorGrumstad, Andreas
dc.date.accessioned2017-06-07T11:39:36Z
dc.date.available2017-06-07T11:39:36Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractFjellskred er den naturkatastrofen i landet som kan gi høyest konsekvenser, og Troms fylke har flere registrerte ustabile fjellsider enn noe annet sted i landet. Dette gjør også at mange skred og ustabile fjellsider kan studeres innenfor et relativt lite geografisk område. Hensikten med denne oppgaven er å finne sammenhenger i parameterer i berggrunn og topografi som er med å initiere bevegelse i en skråning. Det er flere lokaliteter innenfor studieområdet mellom Tromsøysundet, Breivikeidet og Ullsfjorden i Tromsø kommune (69.52608°N - 69.80973°N og 19.02277°Ø - 19.62325°Ø), som ikke har blitt beskrevet eller kartlagt tidligere. Dette skal gjøres ved en regional kartlegging av studieområdet ved hjelp av flyfoto (Tromsø 2006, 2009, 2011 og 2016), tilgjengelig kart og publikasjoner, samt feltarbeid. Feltarbeidet består av 12 dager, hvorav 11 var til fots og én helikopterdag med NGU. I felt ble innhenting av strukturgeologisk data og geomorfologiske observasjoner gjort. All data er samlet i ArcGIS og Orient hvor det ble behandlet, for så å bli presentert i beskrivelser og kart. Til sammen ble det registrert og kartlagt 19 lokaliteter (blant annet Ragnhildurnuten, Svarthamaren, Kronstadfjellet, Brattfjellaksla, Brosmebakktuva, Trolldalskredet, Russevankskaret, Storsteinen, Skredan og Langdalen). Det ble observert flere typer bevegelsesmekanisme i området, som planar- og rotasjonsutglidning, kileutglidning, utvelting og kombinasjoner av disse. Foliasjonen har en generell orientering mellom nordvest og sørvest med et svakt fall mot vest. Dominerende sprø strukturer er orientert Ø-V til ØSØ-VNV, NØ-SV og NNV-SSV. Det viser seg at flest og størst skred og ustabile fjellsider er lokalisert på skråninger som er parallell med foliasjon. Disse orienteringene varierer mellom nordvest og sørvest. Lokaliteter som er orientert mot øst eller sør har sprø sprekkesett som kontrollerende faktorer, og er gjerne mindre i størrelse. Styrende strukturer i berggrunnen er duktile og sprø strukturer som ble dannet under den Kaledonske fjellkjedefoldingen og åpningen av Norske-Grønnlandshavet og Nord-Atlanteren.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11119
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Other geosciences: 469en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Andre geofag: 469en_US
dc.titleGeomorfologisk og strukturgeologisk undersøkelse av ustabile skråninger og skredavsetninger i fjellområdet mellom Tromsøysundet og Ullsfjorden i Tromsfen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record