Show simple item record

dc.contributor.advisorBakland, Gunnstein
dc.contributor.authorLied, Eivind
dc.date.accessioned2016-07-09T05:08:29Z
dc.date.accessioned2017-06-07T11:49:57Z
dc.date.available2017-06-07T11:49:57Z
dc.date.issued2016-06-03
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom hos pasienter med psoriasisartritt. Oppgaven er basert både på en litteraturgjennomgang og vurdering av pasientdata fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Hovedkonklusjonen er pasienter med psoriasisartritt generelt sett har noe høyere prevalens av tradisjonelle risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom. Våre egne pasientdata samsvarer med det som er funnet i andre studier. Den økte kardiovaskulære morbiditeten og mortaliteten kan imidlertid ikke forklares fullt ut av høyere risikofaktornivåer. En sentral hypotese er at høyere inflammatorisk belastning hos denne pasientgruppen bidrar til den økte sykeligheten og dødeligheten. Til støtte for denne hypotesen er funn av at pasienter som ikke behandles med sykdomsmodifiserende legemidler, har høyere forekomst av kardiovaskulære hendelser. Det er avgjørende at den økte kardiovaskulære risikoen ved inflammatorisk leddsykdom gjøres bedre kjent også blant ikke-revmatologer, slik at man ved aktiv intervensjon kan bidra til å redusere risikoen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11121
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Rheumatology: 759en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.titleRisikofaktorer for kardiovaskulær sykdom hos pasienter med psoriasisartritten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)