Show simple item record

dc.contributor.advisorCorner, Geoffrey D.
dc.contributor.authorDrage, Karianne
dc.date.accessioned2017-06-09T10:57:41Z
dc.date.available2017-06-09T10:57:41Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.description.abstractDet norske fjord- og dallandskapet består høye fjell og bratte dalsider som er preget av skredaktivitet. Økende krav til framkommelighet langs vegnettet fører til at infrastrukturen er i stadig utvikling, og i mange tilfeller må vegbanen flyttes til mer skredsikre områder. Statens vegvesen er i gang med arbeidet for å flytte dagens Europaveg 6 gjennom Setså, Saltdal kommune, Nordland bort fra de skredutsatte fjellsidene langs fjorden til et mer skredsikkert terreng lengre inn i dalområdene. Målet med oppgaven har vært å utføre en geomorfologisk analyse av løsmassene i Setså-området basert på en digital høydemodell fra LiDAR-data for å få en dypere forståelse av dannelsen og utbredelsen av dalfyllsedimenter, samt kartlegge utbredelsen av jordskred og steinsprang i samme område, for å få en dypere forståelse av skredmekanikk og utløsende årsaker for skred. Sedimentologiske og geomorfologiske data ble innhentet under feltarbeid høsten 2016. Videre geomorfologisk analyse er utført ved hjelp av ortofoto og en digital høydemodell i ArcGIS. Analysene er sammenlignet, og har resultert i utarbeidelsen av et kvartærgeologisk kart for studieområdet. Det er kartlagt tre brerandavsetninger i studieområdet. Disse er sammenlignet med tidligere studier og brerekonstruksjoner som er utført i området, og har ført til endringer i tolkningen av breens utbredelse i områdene rundt Saltdalsfjorden. I dalmunningen er det kartlagt tre terrassenivåer av ulik høyde. To av disse sammenfaller med lokale nivåer for marin grense og Tapes-transgresjonen, mens den siste består av en brerandavsetning dekket av marine sedimenter som har overflatehøyde mellom marin grense og Tapes-terrassene. Kartleggingen av skred viser at marmorbergartene som er utbredt i studieområdet er sensitive for mekanisk forvitring i form av frostsprengning. Jordskredene utløses hovedsakelig på grunn av økning i poretrykk ved utsettelse for store nedbørsmengder eller på grunn av undergraving fra elve- eller bekkeløp.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11131
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Sedimentologi: 456en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Sedimentology: 456en_US
dc.titleGeomorfologisk analyse og skredkartlegging av Setså-området i Saltdal kommune, Nordlanden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record