Show simple item record

dc.contributor.authorSørgård, Inge
dc.date.accessioned2006-09-06T10:35:28Z
dc.date.available2006-09-06T10:35:28Z
dc.date.issued2005-06-16
dc.description.abstractTrondenes kirke har av mange blitt oppfattet som befestet på grunn av den opptil 3 meter høye kirkegårdsmuren med to tårn som omgir kirken, samt trusselen fra de karelske og russiske angrepene som rammet nordre del av Hålogaland i middelalderen. Målet med denne avhandlingen har vært å undersøke kirkegårdsmuren samt de andre middelalderlevningene på Trondenes for å avgjøre om Trondenes virkelig har vært et befestet kirkested i middelalderen, eller eventuelt hvilken annen funksjon den spesielle kirkegårdsmuren kan ha hatt. Studien viste at kirkegårdsmuren på øst- og nordsiden i middelalderen ikke har vært særlig høyere enn andre kirkegårdsmurer. På de andre sidene har det ikke vært mulig å fastslå høyde på muren med unntak av i nordøst hvor den har vært opp mot 5 meter høy. Kirkegårdsmuren virker altså kun enkelte steder å ha vært av dimensjoner som har gjort at den har hatt en viss fortifikatorisk verdi. De to tårnene ut mot havet i øst er så små at de ikke har hatt noen forsvarsverdi, og verken selve kirken eller de profane steinbygningene på prestegården like nordvest for kirken virker å ha vært befestet til tross for at dette ville ha utgjort et langt sterkere vern mot den type angrep karelerne og russerne sto for i middelalderen enn en befestet kirkegårdsmur. Konklusjonen ble derfor at kirkestedet ikke var befestet i middelalderen. Bakgrunnen for at kirkegårdsmuren har blitt bygget så høy i nordøst og fått to tårn på østsiden har i stedet vært for å avskrekke angrep. De mest imponerende delene av kirkegårdsmuren ligger ut mot havet mens muren virker å ha artet seg som en vanlig gråsteinsmur inn mot land. De delene av kirkegårdsmuren som ligger ut mot havet har dessuten klare fellestrekk med den ringmuren man hadde på Vardøhus, antakeligvis for å overbevise angripere og andre om at Trondenes kirke var like godt befestet som Vardøhus. Grunnen til at man valgte å bygge en illusjon om en befestet kirke på Trondenes kan skyldes at man ikke har hatt mannskaper til å bemanne en befestning eller ikke har hatt vilje til å ty til voldsmakt for å beskytte kirken. Det kan også skyldes at Trondenes lå helt i ytterkanten av det området som ble angrepet østfra i middelalderen og at trusselen derfor ikke ble ansett som så alvorlig at man ønsket å investere ressurser i å bygge og bemanne en befestning på Trondenes. Et annet moment er at den type angrep som russere og kareler sto for i Hålogaland var av en art som bevisst unngikk fiendtlige styrkepunkter som befestninger og borger.en
dc.format.extent2808428 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/111
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_36
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2005 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectMiddelalderen
dc.subjectKirkebygningen
dc.subjectFestningen
dc.subjectGrenseområdeen
dc.subjectTrondenesen
dc.subjectHålogalanden
dc.titleTrondenes kirke i skjæringspunktet mellom øst og vest. Var Trondenes kirke befestet i middelalderen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgavenor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record