Show simple item record

dc.contributor.advisorStenberg, Oddbjørn
dc.contributor.authorNordsveen, Maryon Johnsen
dc.date.accessioned2017-06-28T11:40:39Z
dc.date.available2017-06-28T11:40:39Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.description.abstractStudien handler om frafall i videregående skole og sosiale relasjoners betydning for å forhindre dette. Frafall som sosialt og personlig fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, tidligere forskning og relevant teori likeså. Studien baseres på kvalitativ metode. Fem tidligere elever som vurderte å avslutte skolen men som valgte å fortsette, har blitt intervjuet i et fokusgruppeintervju og to individuelle intervjuer. Informantene blir intervjuet om hvilken innvirkning sosiale relasjoner hadde på deres avgjørelse om å likevel fortsette på skolen. Grounded teori er benyttet som metodisk rammeverktøy. Innsamlet data analyseres i lys av sosialfaglig og pedagogisk teori og empiri om forebyggende tiltak rettet mot ungdom i skolen som samfunnets opplæringsaktør. Sosiale relasjoner mellom lærer og elev, samarbeid mellom ulike nivåer og en tydelig klasseledelse er hovedkonklusjonen som fremkommer av studiet. Studie indikerer dermed at sosiale relasjoner er betydningsfullt for å minske frafall og fremvekst av en mulig sosial underklasse. Frafall i videregående skole er vesentlig for den enkelte elev så vel som for samfunnet. I et nytteaspekt er det sosiale relasjoner som bidrar til å redusere frafall ved å sette fokus på relasjon og dets betydning i skolen. Ønsket er å søke bidragsytere i samfunnet i motsetning til sosialhjelpsmottaker og fattigdomsutfordringer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11205
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSSO-3900
dc.subjectFrafallen_US
dc.subjectSosiale relasjoneren_US
dc.subjectKlasseledelseen_US
dc.subjectResiliensen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.title«Skolen er ikke alltid så lett å prioritere, skolen kommer på en måte i andre rekke». Om frafall i videregående skole og sosiale relasjoners betydning for å forhindre detteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record