Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKassah, Bente Lilljan Lind
dc.contributor.advisorHenriksen, Jan Erik
dc.contributor.advisorOlsen, Kjell Ole Kjærland
dc.contributor.authorGaup, Liv Eli Aslaksdatter
dc.date.accessioned2017-06-28T11:48:34Z
dc.date.available2017-06-28T11:48:34Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie med seks deltakere og handler om ansatte på ungdomsinstitusjoner som er blitt utsatt for vold og trusler. Studien har fokus på de ansattes opplevelser av oppfølgning i etterkant av voldsepisoder og om relasjoner mellom voldsutøvende ungdom og ansatte, om det er mulig å ha en god relasjon til ungdom som utøver vold og om ungdom utøver vold dersom det er eksisterer en god relasjon. Studien har også fokus på hvorfor noen ansatte slutter i jobben på institusjonen og hvorfor noen fortsetter. Studien sier også noe om hva ansatte som har sluttet i jobbene på ungdomsinstitusjoner mener kunne vært annerledes for at de skulle kunne ha fortsatt. Halvparten av informantene som deltok på studiet jobber i institusjoner nå og den andre halvparten har sluttet. I dette studiet argumenteres det blant annet for at oppfølgning i etterkant av voldsepisoder er viktig for de ansatte som har behov for det og at det er viktig med kompetanse om eventuelle ettervirkninger etter voldsepisoder og i å yte omsorg når omsorg ikke er ønsket. Et viktig funn i dette studiet viser at psykisk vold i liten grad blir anerkjent som vold i ungdomsinstitusjoner.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11206
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSSO-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.titleMiljøterapeuters erfaringer av vold og trusler. Om deres opplevelse av vold og oppfølgning, relasjoners betydning og hvorfor de blir eller slutter i jobbene på ungdomsinstitusjoneneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)