Show simple item record

dc.contributor.advisorMikalsen, Knut H.
dc.contributor.authorØfsti, Martin Buan
dc.date.accessioned2017-07-04T07:50:20Z
dc.date.available2017-07-04T07:50:20Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie av konflikten som oppstod rundt nye oppdrettslokaliteter i Karlsøy kommune. Oppgaven fokuserer på perioden fra Karlsøy kommune begynte arbeidet med revisjonen av sin egen kommuneplan, til saken ble avsluttet med et vedtak i 2016. Oppgaven ser nærmere på beslutningsprosessene som førte til vedtaket i lys av tre ulike beslutningsteoretiske modeller. Formålet med denne drøftingen er å få fram hvilken av de tre modellene som best fanger opp hovedtrekkene i beslutningsprosessen, og således bidrar til å avdekke de forhold og faktorer som ble avgjørende for utfallet. Hendelsene i prosessen belyses gjennom intervjuer av sentrale aktører i saken, samt gjennom bruk av offentlige dokumenter, sakspapirer og oppslag i media. Det blir altså brukt en todelt metodisk tilnærming der intervju og dokumentanalyse kombineres. Sentralt i oppgaven står også drøftingen av beslutningsprosessens demokratiske kvalitet. Det legges her til grunn et syn der samfunnsplanlegging ses på som en viktig del av kommunens rolle som lokaldemokratisk arena. Det vil derfor være interessant å se hvordan kommunen har oppfylt sin rolle i lys av de tre demokratiske verdiene: autonomi/frihet, deltakelse og effektivitet. Resultatet av drøftingen av de hendelsene som framkom gjennom empirien viser at alle de tre teoretiske modellene kan forklare ulike aspekter av beslutningsprosessen, men at modellen hvor beslutningsprosesser blir sett på som interessehevding og forhandlinger best forklarer utfallet i saken. I drøftingen av prosessens demokratiske verdi konkluderes det med at man formelt hadde sikret flere medvirkningsmuligheter, men det stilles spørsmålstegn ved om disse i realiteten fungerte på en tilfredsstillende måte.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11228
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.titleKystsoneplanlegging som lokalpolitikk. En studie av beslutningsprosessen knyttet til nye oppdrettslokaliteter i Karlsøy kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record