Show simple item record

dc.contributor.advisorHjort, Christian B.
dc.contributor.authorSandtrøen, Aleksander
dc.date.accessioned2017-08-15T11:36:59Z
dc.date.available2017-08-15T11:36:59Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er hvilken betydning compliance-tiltak har ved vurderingen av om et foretak skal straffes. Et foretak "kan" etter straffeloven § 27 straffes for handlinger begått av personer tilknyttet foretaket. Hvilke momenter som det skal særlig legges vekt på i denne vurderingen, følger av strl. § 28 bokstav a – h. I saker hvor den straffbare handlingen er en korrupsjonshandling, er det en sentral problemstilling hvilken vekt selskapets compliance-tiltak skal ha ved vurderingen om foretaket skal straffes.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11293
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleBetydningen av compliance-tiltak ved "kan"-vurderingen etter strl. § 27, jf. § 28 i korrupsjonssakeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)