Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLøtveit, Bjørn
dc.contributor.authorSchirmer, Nikolai
dc.date.accessioned2017-08-18T07:16:53Z
dc.date.available2017-08-18T07:16:53Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.description.abstractAvhandlingen behandler når det må gjøres unntak fra opphaverens enerett etter åndsverkloven § 2 og de ideelle rettighetene i åndsverkloven § 3, fordi den aktuelle krenkelsen av rettighetene er bagatellmessig. Kjernen i drøftelsene er det ulovfestede de minimis non curat lex-prinsippet som betyr at retten ikke bryr seg om bagateller. Ved å veie de hensyn som ligger til grunn for opphaverens rettigheter, opp mot de minimis-prinsippet, defineres vilkårene for når det kan gjøres unntak fra rettighetene. Den sentrale rettskilden er åndsverkloven. EØS-retten, Bernkonvensjonen, legalitetsprinsippet, høringsutkastet til ny åndsverklov og øvrig nordisk praksis, lovtekst og forarbeider behandles også. Det viktigste funnet er at åndsverklovens ordlyd må tolkes analogisk til å favne videre enn en streng ordlydstolkning tilsier, i noen tilfeller. Vilkårene for unntak er strengere i de sivilrettslige tvistene enn i de strafferettslige på grunn av legalitetsprinsippets klarhetskrav slik det er forstått av Høyesterett.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11310
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en_US
dc.titleBagatellmessige krenkelser av opphavsrett. Vilkårene for unntak fra opphaverens rettigheter fordi krenkelsen er bagatellmessigen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)