Show simple item record

dc.contributor.advisorSørensen, Bjørn R.
dc.contributor.authorKvitvik, Kenth I. Ljunggren
dc.date.accessioned2017-08-22T07:58:32Z
dc.date.available2017-08-22T07:58:32Z
dc.date.issued2017-06-07
dc.description.abstractEnergibruken i Norge har steget med 40 % siden 1970-årene, og bygningssektoren legger beslag på om lag 38 % av den totale energibruken i Norge. På bakgrunn av denne utviklingen ble kapittelet for energikrav revidert i teknisk forskrift fra 1. Januar 2016. De nye energikravene hadde ett års overgangstid hvor de gamle energikravene (TEK 10) kunne benyttes, og de nye energikravene (TEK 16) gjelder i praksis fra 1. Januar 2017. Hensikten med rapporten er å utrede ulike løsninger som kan benyttes for at den nye brannstasjonen i Narvik skal tilfredsstille energikravene i TEK 16 og NS 3701. Herunder gjelder løsninger for bygningskroppen, oppvarmingskilder og tekniske systemer. Rapporten tar også for seg utviklingen av teknisk forskrift frem til i dag, og et mulighetsstudie om hvordan man kan oppnå lavenergistandard for bygninger med store dør- og vindusarealer. Disse problemstillingene ble løst ved et omfattende litteraturstudie og et casestudie. Casestudiet ble gjennomført ved modellering og simulering av brannstasjonen i energiberegningsprogrammet SIMIEN. Resultatene fra energiberegningen viser at det er mulig å tilfredsstille energikravene i både TEK 16 og NS 3701. Det er avgjørende å velge energieffektive energikilder, tekniske komponenter med lavt energibehov og en god bygningskropp for å gi et godt utgangspunkt for energiberegningene. Ved evaluering mot TEK 16 var det kun nødvendig å nedjustere lekkasjetallet for å tilfredsstille energikravene, mens det ved evaluering mot lavenergistandard måtte utføres tiltak på både bygningskroppen og tekniske komponenter. De enkelttiltakene som ga størst utslag på beregningen var forbedring av lekkasjetall, normalisert kuldebroverdi og virkningsgrad for varmegjenvinner. Forbedring av lekkasjetall og normalisert kuldebroverdi måtte ved evaluering mot lavenergistandard forbedres til minstekravene for passivhusstandard. Disse forbedringene resulterte i at evalueringen mot passivhusstandard for mannskapsdelen også ble tilfredsstillende. Evalueringen av mannskapsdelen er kun gjeldende som en sone i brannstasjonen, og kan ikke regnes som en egen enheten_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11329
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSHO6261
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530en_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Building technology: 530en_US
dc.subjectLavenergien_US
dc.subjectbrannstasjonen_US
dc.subjectEnergibrukenen_US
dc.subjectoppvarmingskilderen_US
dc.subjecttekniske systemeren_US
dc.subjectbygningskroppenen_US
dc.titleLavenergi brannstasjon i Narviken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)