Show simple item record

dc.contributor.advisorKildal, Tor
dc.contributor.authorHong, Daniel
dc.date.accessioned2017-08-23T11:54:08Z
dc.date.available2017-08-23T11:54:08Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.description.abstractOppgaven retter fokus mot hvordan vi tradisjonelt planlegger fremdriften i byggeprosjekter i dag, og hvordan digitale verktøy som 4D BIM klarer å effektivisere planleggingen. I tillegg vil også Lean filosofien befinne seg i ulike planleggingsmetoder, man ønsker å skape verdi både for selskapet, kundene og alle andre deltakere som er involvert i prosjektet. Dermed ønsker man å skape flyt i produksjonen på en byggeplass, unngå sløsing av tid, ressurs og ekstra kostnader. En planleggingsmetode er gradvis avgjørende for produksjonsflyten på en byggeplass, man kan nødvendigvis ikke skape produksjonsflyt ved å bare implementere en planleggingsmetode. Det er nødvendig å gjøre seg forstått på tankegangen og filosofien bak metoden enn å se på det som et rent verktøy. Samt vil det også være en stor utfordring med å involvere alle inn i et bestem planleggingsmetode, på grunn de forskjellige deltakere har egne måter å planlegge eller egne metoder. Dette er avhengig av aktørenes vilje til å tilegne seg ny metode å planlegge på, det er viktig å kunne påvise dem hvorfor den nye planleggingsmetode er bedre enn den forrige og samt klare å gi noe gode eksempler (resultat, statistikk). Når det gjelder planleggingsmetoder er denne oppgaven rettet mot hvordan Veidekke tradisjonelt planlegger fremdriften i sine byggeprosjekter i dag. Involverende Planlegging (IP) er en planleggingsmetode Veidekke bruker i fremdriftsplanleggingen og denne metoden stammer fra Last Planner System (LPS) som er en av metodene innen Lean Construction. Dermed kan man si at IP-metoden er utformet eller hentet inspirasjon fra LPS. I tillegg til planleggingsmetoden er det også rettet fokus mot 4D planlegging, hvordan det kan være en bidragsyter innen fremdriftsplanleggingen og hvilke utfordringer vil det oppstå ved å implementere 4D BIM i byggeprosjekter. Det ble lagt forslag blant kvantitative- og kvalitative forskningsmetoder, ulemper og fordeler. I henhold til oppgaven ble det kun valgt kvalitative forskningsmetoder og samt ble valget av kvalitative metode godt begrunnet. Det ble gjennomført e-post og personligintervju i henhold til forskningsspørsmålene. Personligintervjuet var rettet mot et bestemt prosjekt Veidekke hadde i Vitaminveien 11 der informanten presenterte prosjektet i 4D BIM, og samt svarte informanten på forskningsspørsmålene fra intervjuguiden. Resultatene fra forskningen skal kunne gradvis påvise hvordan planleggingsmetoder og digitalt verktøy kan effektivisere byggeprosjekteneen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11336
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDSHO6261
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530en_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Building technology: 530en_US
dc.subjectFremdriftsplanleggingen_US
dc.subject4D planleggingen_US
dc.subject4D BIMen_US
dc.subjectLeanen_US
dc.titleFremdriftsplanlegging – 4D BIM. Byggeprosjekter: effektivisere fremdriften i den operative planleggingen ved bruk av digitaliseringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record