Show simple item record

dc.contributor.advisorJacobsson, Katharina
dc.contributor.authorKarlsen, Cato
dc.date.accessioned2017-08-29T06:23:24Z
dc.date.available2017-08-29T06:23:24Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie som tar for seg et lærerperspektiv. I en inkluderende skole ligger det føringen til at alle elever skal være deltager sammen med sine medelever i skolehverdagen. En ASF-diagnose vil for en elev med ASF gi vanskeligheter med å forstå det sosiale samspillet som utarter seg i den inkluderende skolen. Hovedintensjonen med denne forskningen er å søke kunnskap om hvordan et lærerteam opplever og arbeider med sosial inkludering av en elev med ASF i den ordinære klassen, og derav kunne bidra til økt kunnskap om sosial inkludering av elever med ASF i den ordinære klassen. Studien ble gjennomført med intervjuer der informantene fortalte om deres opplevelser knyttet til temaene sosial inkludering, relasjonspedagogikk og ASF, og hvordan de arbeidet med eleven med ASF og klassen for å oppnå sosial inkludering av eleven med ASF. Funn i studien viser at sosial inkludering oppleves som utfordrende, men at det gjennom et helhetlig godt arbeid med elev med ASF og klassen er mulig å oppnå. Denne studien kan bidra til at det blir økt forståelse for hvordan en skole, lærerteam eller andre instanser kan arbeide med sosial inkludering av elev med ASF.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11389
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7-FM
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleSosial inkludering av en elev med ASF i den ordinære skolen. Hvordan opplever og arbeider lærere i ett lærerteam med sosial inkludering av en elev med ASF i den ordinære klassen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)