Show simple item record

dc.contributor.advisorSæle, Rannveig Grøm
dc.contributor.advisorWiborg, Sturla
dc.contributor.authorHansen, June-Kristine
dc.date.accessioned2017-09-15T06:20:00Z
dc.date.available2017-09-15T06:20:00Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractResultater fra nasjonale og internasjonale kartlegginger viser mange norske elever har svake prestasjoner i matematikkfaget. Det er en samfunnsutfordring at elever som strever i faget ikke blir identifisert og fulgt opp tidlig med effektive tiltak. Formålet med denne studien er å undersøke hva lærere foretar seg når gjennomførte kartlegginger viser at elever har svake resultater. Studien undersøker også om læreres bakgrunn har betydning for hva lærere foretar seg. Funn i undersøkelsen kan belyse områder som kan styrkes i skolen for å redusere forekomst av matematikkvansker. Utvalget i studien er lærere i Tromsø kommune som underviser i matematikk. Det er brukt kvantitativ metode, og deltakerne har fylt ut en digital spørreundersøkelse via Questback. Datagrunnlaget er basert på 60 respondenter. Funn i studien tyder på at elever blir fulgt opp med enten strakstiltak eller ytterligere kartlegging når resultater fra prøver viser svake resultater. Ingen respondenter rapporterer at de avventer. Respondentene tar stor avstand til at elever har for svake ferdigheter til å få tilpasset opplæring. Samtidig er de enige i at tid- og ressurser er avgjørende for om elever får nødvendig oppfølging. Funn tyder på at fordypning i spesialpedagogikk er av betydning. På bakgrunn av resultatene i denne studien ser det ut til at elever i Tromsø kommunes grunnskoler blir identifisert og fulgt opp med tiltak. Funn indikerer at kompetanse i matematikk har betydning for hvorvidt tiltakene er effektive.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11454
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectMatematikkvanskeren_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectTidlig innsatsen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.titleEtter kartleggingene i matematikk. En kvantitativ undersøkelse i grunnskoleneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record