Show simple item record

dc.contributor.advisorKasper, Jürgen
dc.contributor.advisorOfstad, Eirik
dc.contributor.authorLatvala, Heidi Madeleine
dc.date.accessioned2017-09-22T12:15:18Z
dc.date.available2017-09-22T12:15:18Z
dc.date.issued2017-08-31
dc.description.abstractBakgrunn: Pasientinvolvering i medisinske beslutninger er grunnleggende i kunnskapsbasert praksis. Samvalg – oversatt fra engelsk: shared decision-making - er en kommunikasjonsstrategi som brukes for å involvere pasienter i medisinske beslutninger. Tradisjonelt sett har pasienter vært lite involvert i medisinske beslutninger. Det har vært økende interesse for samvalg i de siste årene både fra pasienter og pårørende, men også i lovverket og fra politiske hold er det økende forventinger om pasientmedvirkning i medisinske beslutninger. Å finne ut i hvor stor andel av sykehuskonsultasjoner forekommer det samvalg, er viktig slik at man i fremtiden kan evaluere om tiltakene for å øke pasientinvolvering har vært nyttige. Metode: Et utvalg av video-filmede lege-pasientsamtaler (N=380) ble analysert med hensyn til hvor mye samvalg forekommer det i sykehuskonsultasjoner. Legenes kvalitet på bruk av samvalg ble målt med et måleinstrument, OPTION5 (Observing Patient Involvement). Materialet ble analysert av to uavhengige kodere. Videoene som ble inkludert i studien måtte inneholde en tydelig nevnt beslutning. Det ble også studert hvordan karakteristika av legen og konsultasjonen påvirker kvaliteten på samvalg. Resultater: Blant de 380 video-opptak, var det 32 samtaler der samvalg var til stede. Dette var fordi i de øvrige 348 videoer fantes ingen tydelig nevnt beslutning. Gjennomsnittlig nivå av samvalg i de 32 selekterte samtaler var moderat. I de øvrige 348 videoer var nivået 0, og dermed lå graden på svært lavt nivå. Det var ingen signifikante forskjeller på hvordan alder, kjønn og konsultasjonslengde påvirker kvaliteten på bruk av samvalg. Konklusjon og konsekvenser: I et stort materiale av norske sykehuskonsultasjoner var kvaliteten på legenes bidrag i samvalgprosessen på et lavt nivå. Resultatene viser at det er behov for opplæring av leger for å forbedre kvaliteten på kommunikasjonen i lege-pasientkonsultasjoner. Det finnes et stort forbedringspotensial for å øke graden av samvalg i daglig klinisk praksis.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11501
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleSamvalg i sykehuskonsultasjoner i Norge. En sekundæranalyse av en randomisert kontrollert studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record