Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Stein Harald
dc.contributor.authorRonold, Kristian
dc.date.accessioned2017-09-25T08:31:03Z
dc.date.available2017-09-25T08:31:03Z
dc.date.issued2017-09-17
dc.description.abstractTema og formål Tid er hjerne. Målet med denne oppgaven var å kartlegge hvordan den prehospitale og intrahospitale tidsbruken i behandlingskjeden av hjerneslagpasienter har endret seg i perioden 2012 – 2015, og videre om dette har påvirket utkomme hos pasientgruppen. Materiale og metode Oppgaven inneholder pasientdata for alle hjerneslagpasienter innlagt UNN Tromsø i perioden 01.04.2012 – 31.12.2015 og som har møtt kriteriene for å bli registrert i Norsk Hjerneslagregister (n = 1157). Dataene er hentet fra NHR og AMIS, samt DIPS. Resultater Av studiepopulasjonens 1157 pasienter mottok 152 pasienter trombolysebehandling. Samlet gjennomsnittlig tidsbruk fra symptomdebut til innleggelse var 99,9 minutter (95% CI 89,2 – 110,1) uten statistisk signifikant forskjell mellom innleggelsesår. I 2012 var gjennomsnittlig door-to-needle time 82,7 minutter (95% CI 72,4 – 93,1), i 2015 var den redusert til 43,6 minutter (95% CI 31,6 – 55,6), en statistisk signifikant forbedring. Det ble ikke funnet forskjell i overlevelse eller funksjonsnivå ved 3 måneders oppfølging i trombolysegruppen. Diskusjon Det har skjedd en signifikant reduksjon i tidsbruken på sykehusene, men ikke prehospitalt. Dette kan skyldes økt fokus blant helsearbeiderne og bedre rutiner på helseinstitusjonene/sykehuset, mens det fortsatt ikke er like allment kjent i befolkning hvor viktig tiden er for hjernen. Større internasjonale forskningrapporter har vist klare sammenhenger mellom kortere symptomdebut til behandlingstid og økt overlevelse og funksjonsnivå. Konklusjon Den intrahospitale tidsbruken har hatt en statistisk signifikant reduksjon i undersøkelsesperioden, men analysene viser ikke en signifikant påvirkning på overlevelse eller funksjonsnivå 3 måneder etter utskrivelse mellom studiepopulasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11510
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Medical/dental ethics, behavioural sciences, history: 805en_US
dc.titleTidsbruk og utkomme hos hjerneslagpasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel