Show simple item record

dc.contributor.advisorØian, Pål
dc.contributor.authorTaranger, Karen Lund
dc.date.accessioned2017-09-26T07:32:40Z
dc.date.available2017-09-26T07:32:40Z
dc.date.issued2017-09-18
dc.description.abstractBakgrunn: Alvorlige komplikasjoner i forbindelse med fødsel er sjelden. De fleste fødsler er spontane vaginale fødsler, men ved noen fødsler er det aktuelt å gjøre operative inngrep, enten ved operativ vaginal forløsning med bruk av vakuum eller tang, eller ved keisersnitt. Operative inngrep kan i mange tilfeller være livreddende eller redusere skader hos mor eller barn, men kan også føre til komplikasjoner. Traumatisk hodeskade hos fosteret er en potensielt farlig komplikasjon av fødsel, spesielt etter operative fødsler. Hodeskader kan potensielt være ekstrakraniale (bl.a. cephalhematomer og subgaleale hematomer), kraniale (skallefrakturer) eller intrakraniale (epiduralblødning, subduralblødning, subarachnoidalblødning, intracerebralblødning og intraventrikulærblødning). Formålet med denne studien var å lage en oversikt over hva litteraturen sier om sammenheng mellom ulike typer forløsningsmetoder og traumatiske hodeskader hos nyfødte. Metode: Et systematisk litteratursøk ble gjort i databasen Medline. Litteratursøket inkluderte 740 referanser. Etter gjennomgang av abstraktene til studiene ble 37 referanser inkludert. Studier publisert mellom 01.91.90-15.10-16 som omhandlet sammenheng mellom forløsningsmetode og hodeskade hos fosteret og som var tilgjengelig i fulltekst på engelsk ble inkludert. Resultat: Vakuumekstraksjon var en signifikant risikofaktor for cephalhematom. Forløsning med vakuum eller tang var signifikante risikofaktorer for subgalealblødning (SGH). Spesielt vakuumekstraksjon hadde en sterk assosiasjon med SGH. Impresjonsbrudd skjer etter både «spontane» og «instrument-assosierte» fødsler, men ledsagende intrakraniale og ekstrakraniale skader er mer vanlig i den siste gruppen. Vakuum og tang var signifikante risikofaktorer for intrakraniale blødninger (ICH), men det var ingen signifikant forskjell i risiko mellom disse to forløsningsmetodene. Funnene var ikke konsistent angående assosiasjon mellom keisersnitt og ICH. Det er korrelasjon mellom operativ vaginal forløsning og ICH, men det er usikkert om sammenhengen skyldes bruk av operativ vaginal forløsning i seg selv, eller om underliggende faktorer ved fødselen er årsaken til denne sammenhengen. Konklusjon: Operativ vaginal forløsning er assosiert med økt risiko for hodeskader hos nyfødte. Studien gir ingen klare indikasjoner for at én type operativ forløsning er å foretrekke over andre, når det kommer til risiko for hodeskader hos barnet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11532
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleEn litteraturstudie om traumatiske hodeskader etter operativ vaginal forløsning og keisersnitten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record