Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Andreas Myskja
dc.contributor.authorStien, Lars Helge
dc.contributor.authorGrøntvedt, Randi
dc.contributor.authorFrank, Kevin
dc.date.accessioned2017-10-03T08:17:24Z
dc.date.available2017-10-03T08:17:24Z
dc.date.issued2015-03-06
dc.description.abstractHovedmålet med prosjektet er å dokumentere effekten av Permaskjørt i forhold til å redusere luspåslag, i tillegg til å dokumentere hvordan innretningen påvirker miljøet i merden, fiskens biologiske forhold og merdens hovedkomponenter i forhold til en merd uten Permaskj¢rt. <br> I prosjektet har det blitt gjennomført ulike forskningsaktiviteter, som modellforsøk, fullskalaforsøk, numeriske simuleringer og lusetellinger. Resultatene fra prosjektet indikerer at:<br> • Permaskjørt kan redusere luspåslag med et gjennomsnitt på 18 % (med variasjon fra 6 til 28 %) i enkeltmerder dersom skjørt blir satt på før luspåslag. I tillegg kan en få en lokalitetseffekt på gjennomsnittlig 54 % (med variasjon fra 0 til 80 %} dersom skjørt blir brukt på alle merdene pa lokaliteten. <br> • Permaskjørt reduserer vannutskifting i merden. Oksygennivåene er lavere innenfor det avskjermede volumet, men fisken står ofte dypere dersom den har tilgjengelig plass under skjørtet. <br> • Montering av Permaskjørt på oppdrettsmerder er teknisk mulig, både håndteringsmessig og med tanke på belastninger. Skj¢rtet medf¢rer ¢kte fortøyningskrefter som det er viktig å ta hensyn til.
dc.identifier.citationLien AM, Stien LH, Grøntvedt R, Frank K. Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks. SINTEF Fiskeri og havbruk; 2015. 36 p.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1492775
dc.identifier.isbn978-82-14-05873-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11610
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSintef fiskeri og havbruk ASen_US
dc.relation.ispartofseriesSIntef rapport A26790
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Akvakultur: 922en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskehelse: 923en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923en_US
dc.titlePermanent skjørt for redusering av luspåslag på laksen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record