Show simple item record

dc.contributor.advisorBergh, Steffen
dc.contributor.advisorCorner, Geoffrey
dc.contributor.authorBjørklid, Eirik
dc.date.accessioned2017-10-12T06:19:08Z
dc.date.available2017-10-12T06:19:08Z
dc.date.issued2017-09-06
dc.description.abstractHovedfokuset med denne oppgaven har vært å få en forståelse for betydningen av sprø og duktile strukturer i berggrunnen i forbindelse med skredet ved Skredan. Studiet innebærer kartlegging av strukturer i berggrunnen, innsamling av strukturdata og kartlegging av morfologiske elementer og relatere de ulike morfologiske elementene til strukturer i berggrunnen. Berggrunnen ved Skredan består av godt folierte glimmerskifre, glimmergneiser, i veksling med enheter av hornblendegneis og amfibolitt, med muligheter for underliggende kalkspatmarmor (Zwaan 2001). Foliasjonen er konstant, med strøk NV-SØ og fall 20-30grader ned fjellsiden, med enkelte lokale variasjoner. Fjellskredet ved Skredan representerer et stort volum av utraste blokker som er innrammet av ortogonale postkaledonske ekstensjonsforkastninger. Bakskrenten, den øvre avgrensningen er en NV-SØ strykende postkaledonsk ekstensjonsforkastning, Mot nord grenser de utraste massene mot en Ø-V orientert bratt sidekant, som linjeres opp mot en ØNØ-VSV ekstensjonsforkastning som kutter igjennom bakskrenten. Over denne sidekanten er det en større delvis intakt benk som har bevegd seg langs bakskrenten. Benken er sterkt oppsprukket langs den vestlige fronten. Fjellskredet avgrenses også mot SØ av en NØ-SV strykende postkaledonsk ekstensjonsforkastning. SØ for denne forkastningen er det et område med delvis intakte fjellskredavsetnigner. De ulike skredavsetningene med Skredan tyder på ulike bevegelsesmekanismer og former for utglidning. Skredan innrammes av ekstensjonsforkastninger med likt strøk som ved flere andre strukturstyrte fjellskred i Troms. Skredmassene har trolig glidd ut langs foliasjonsplan og foliasjonsparallelle litologiske kontakter, mens skredavsetningene mot SØ tyder på en rotasjonsutglidning, og har dermed glidd ut langs en kombinasjon av et listrisk plan og foliasjonen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11652
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Solid earth physics: 451en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Faste jords fysikk: 451en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Sedimentology: 456en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Sedimentologi: 456en_US
dc.titleStrukturgeologisk og geomorfologisk studium av fjellskred ved Skredan, Tromsø kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record