Show simple item record

dc.contributor.advisorLaberg, Jan Sverre
dc.contributor.advisorEckerstorfer, Markus
dc.contributor.advisorEngeset, Rune V.
dc.contributor.authorVelsand, Paul
dc.date.accessioned2017-11-10T13:33:01Z
dc.date.available2017-11-10T13:33:01Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.description.abstractWinter tourism in Tromsø has increased significantly over the last years, consequently also the skiing tourism. It is advertised that Tromsø has a mild coastal climate compared to other destinations at similar latitudes. Existing snow climate classes separate covers into a maritime, continental and a transitional class where persistent weak layers are rare in the maritime class. Rain and average air temperatures during snow season are decisive factors whether a snow pack one single winter is classified as maritime or not (Mock & Birkeland, 2000). In total 76 snow profiles from the winter 2016-2017, in addition to winter meteorological data from 1957 to 2017, have been used to classify the snow cover climate in the Tromsø area. During the winter season 2016–2017, two study plots approximately 25 and 50 km away from open sea were classified as maritime and continental, respectively. Simultaneously, persistent weak layers were observed and forecasted from February to mid-May in both forecasting regions Lyngen and Tromsø. Thus, an Arctic transitional snow climate is defined as having multiple rain-induced crusts in relatively warmer years and extensive depth hoar formation in relatively colder years, where the frequency of constructive metamorphism increase inland. Such a snow cover classification is useful in many ways. Spatial comparison with other areas, both national and international, becomes possible; temporal comparison, making a description of the relation- ship between weak layers and climate, becomes possible; as well as it provides a better data set for Norwegian avalanche forecasters. Also, this thesis provides the Tromsø area with its own snow cover climate describing typical processes influencing snow and snow stability. At best, the knowledge provided may contribute to prevent fatal accidents in snow covered avalanche terrain.en_US
dc.description.abstractVinterturismen, og også skiturismen, til Tromsøområdet har økt signi- fikant de siste årene. Det blir reklamert med at Tromsø har et mildt kystklima sammenlignet med andre destinasjoner på samme bredde- grad. Eksisterende snøklimaklasser deler snødekker inn i en maritim, kontinental og en overgangsklasse, der vedvarende svake lag er uvanli- ge i den maritime klassen. Regn og gjennomsnittstemperatur i løpet av vinteren er en avgjørende faktor for om et snødekke en enkelt vinter blir klassifisert som maritimt eller ikke (Mock & Birkeland, 2000). Til sammen 76 snøprofiler fra vinteren 2016–2017, i tillegg til vinter- værdata fra desember 1957 til mai 2017 har blitt brukt for å klassifisere snødekkeklimaet i Tromsøområdet. Vinteren 2016–2017 ble to studie- lokaliteter om lag 25 km og 50 km unna åpent hav henholdsvis klas- sifisert som maritimt og kontinentalt. Samtidig ble det fra februar til midten av mai observert og varslet vedvarende svake lag i snødekket i både skredvarslingsregion Tromsø og Lyngen. Et arktisk overgangsklima har blitt definert i varme vintre til å ha flere regnskarelag, mens det i kalde vintre har lag av begerkrystaller og kantkorna snø. I både de varme og kalde vintrene er det en økende tendens til oppbyggende omvandling av snøkrystaller lenger vekk fra kysten. En snødekkeklassifisering for Tromsøområdet er nyttig for flere om- råder. Sammenligning med andre regioner, både nasjonalt og interna- sjonalt, blir mulig; sammenligning over tid blir mulig slik at forholdet mellom snøskred og klima kan beskrives; og et bedre datagrunnlag blir tilgjengelig for norske skredvarslere. Samtidig gir oppgaven Trom- søområdet sitt et eget snødekkeklima som beskriver prosessene bak typiske skredproblem en kan finne der. I beste fall vil kunnskapen være med og redde liv.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11716
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Andre geofag: 469en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Other geosciences: 469en_US
dc.titleComparison and classification of an Arctic Transitional snow climate in Tromsø, Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record