Show simple item record

dc.contributor.advisorMælandsmo, Gunhild M.
dc.contributor.advisorBoye, Kjetil
dc.contributor.advisorLoennechen, Thrina
dc.contributor.authorGrotterød, Ida
dc.date.accessioned2007-09-10T11:46:57Z
dc.date.available2007-09-10T11:46:57Z
dc.date.issued2007-06-19
dc.description.abstractS100A4 er et lite kalsiumbindende protein som tilhører S100-proteinfamilien. Proteinet er vist å ha en viktig rolle i metastaseprosessen, bl.a. ved å stimulere kreftcellenes motilitet og invasjonsevne. I de senere år har man blitt klar over at flere av de observerte biologiske effektene av S100A4 kan skyldes ekstracellulært protein. Ved transient transfeksjon med et reporterkonstrukt for transkripsjonsfaktoren NF-κB er det vist at ekstracellulær S100A4 øker aktiviteten av NF-κB i cellelinjen II-11b og at denne økningen skyldes økt aktivitet i den klassiske NF-κΒ signalveien. NF-κB spiller en sentral rolle i prosesser som inflammasjon, metastasering, apoptose og stimulering av proliferasjon, og sammenhengen mellom ekstracellulært S100A4 og aktivering av NF-κB er således interessant å studere videre. I denne oppgaven er S100A4-indusert NF-κB aktivering undersøkt i et utvalg humane kreftcellelinjer. Signifikant økning ble observert i fire av 15 undersøkte cellelinjer. Ved hjelp av mikromatriseanalyser av S100A4-behandlete osteosarkomceller er ephrin-A1 og optineurin identifisert som S100A4-induserte gener. I denne oppgaven er osteosarkomcellelinjen II-11b behandlet med rekombinant S100A4 og hemmere av den klassiske NF-κB signalveien. NF-κB-avhengig induksjon av ephrin-A1 og optineurin er vist med Western blot analyser og real-time RT-PCR. Videre er signaltransduksjonsmekanismer nødvendig for S100A4-indusert aktivering av NF- κB undersøkt ved bruk av rekombinant protein og hemmere av ulike intracellulære signalveier. Hemmere av følgende signaltransduksjonsveier/molekyler er undersøkt: serin/treonin kinaser, protein kinase C, G-protein koblede reseptorer, protein tyrosin kinaser, fosfatidylinositol-3-kinaser og fosfolipase C. Inhibering av serin/treonin kinaser med H-7 viste tydelig inhiberende effekt på aktivitet i NF-κB signalveien. Inhibering av protein tyrosin kinaser vha genistein viste en mulig inhiberende effekt på signalveien, men her er videre undersøkelser nødvendig for å trekke konklusjon.en
dc.format.extent1515985 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1175
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_820
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en
dc.subjectMetastaseringen
dc.subjectS100A4en
dc.subjectNF-kappaBen
dc.titleUndersøkelse av signaltransduksjonsmekanismer ved S100A4-indusert aktivering av transkripsjonsfaktoren NF-κBen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record