Show simple item record

dc.contributor.authorWasmuth, Randi
dc.date.accessioned2006-09-06T10:56:27Z
dc.date.available2006-09-06T10:56:27Z
dc.date.issued2005-11-15
dc.description.abstractOvergangen yngre steinalder/tidlig metalltid i Finnmark er en periode som er preget av omfattende endringer i både bosetningsmønster og samfunnsorganisasjon. Tolkningene gjort på denne perioden har i stor grad basert seg på et arkeologisk materiale fra Øst – Finnmark, nærmere bestemt Varanger. Denne analysen retter søkelyset mot en annen del av Finnmark som ikke i like stor grad har vært gjenstand for forskning. Motivasjonen bak studiet var å gjøre en komparativ analyse av materialet i undersøkelsesområdet med det fra Varanger og dermed se om tolkningene kunne overføres til det vestlige Finnmark. Med bruk av en empirisk analyse viste det seg at materialet var preget av store lokale variasjoner. Variasjoner i gjenstandsmaterialet og utformingen av hustuftene viste seg å ha både kronologiske og funksjonelle forklaringer. Selv om man så mange likheter sammenlignet med materialet fra Varanger, var det forskjellene som var det betegnende for undersøkelsesmaterialet. Studien konkluderer dermed med at det er feil å overføre tolkingene gjort på et geografisk avgrenset materiale over på et annet. Materialet vitner om større variasjoner både når det gjelder samfunnsorganisasjon og hvilke årsaker det kan være til endringene man ser i denne overgangsperioden. Ut fra denne konklusjonen burde man derfor i høyere grad ta høyde for at det finnes flere variasjoner av samfunnsorganisasjon og innfallsvinkler til denne perioden i Finnmark.en
dc.format.extent5419184 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/117
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_42
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2005 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectSosial endringen
dc.subjectBosettingsmønsteren
dc.subjectFinnmarken
dc.subjectTunanleggen
dc.subjectYngre steinalderen
dc.subjectVarangeren
dc.titleRegionale likheter og lokale variasjoner. En analyse av overgangen yngre steinalder/tidlig metalltid i det vestlige Finnmark.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgavenor


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record