Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.authorRobertsen, Børge
dc.date.accessioned2007-09-14T11:19:57Z
dc.date.available2007-09-14T11:19:57Z
dc.date.issued2007-08-27
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan en kunnskapsorganisasjon bruker institusjonelle oppskrifter for å lære opp de nyansatte. Dagens generasjon (”The Millenials”) arbeidstakere har i dag andre preferanser ved valg av jobb, enn det tidligere generasjoner hadde. Dette i kombinasjon med fremveksten av et kunnskapsbasert samfunn og et stramt arbeidsmarked har ført til at dagens kunnskapsorganisasjoner kjemper en kamp om å tiltrekke seg de beste kandidatene. En måte å gjøre dette på er å fokusere på opplæring. Opplæring kan sies å være et institusjonelt fenomen ved at en kunnskapsorganisasjon syr sammen ulike institusjonaliserte teknikker som samlet sett utgjør en institusjonell oppskrift. I denne oppgaven benyttes to teoretiske perspektiver: symbol- og verktøyperspektivet. I følge disse perspektivene kan organisasjoner anvende institusjonelle oppskrifter fordi de tror det forventes av omgivelsene (symbol) eller fordi de er ansett for å være mest hensiktsmessig (verktøy). Disse perspektivene danner utgangspunkt for forventinger som videre blir brukt for å operasjonalisere oppgavens problemstilling inn i to dimensjoner, verktøy- og symboldimensjonen. Oppgavens forskningsstrategi er kvalitativ med casestudie som forskningsdesign. Case og undersøkelsesenhet er kunnskapsorganisasjonen PriceWaterhouseCoopers AS. Datainnsamlingen har vært ved bruk av delvis strukturerte intervjuer. Funnene i oppgaven viser at det var sammenfall mellom de nyansattes opplevelse og ledelsens intensjoner. For eksempel ved at de nyansatte opplevde opplæringen som systematisk og hensiktsmessig. Det skal derimot sies at hvorvidt en kunnskapsorganisasjons opplæringsprogram virker etter hensikten til ledelsen kommer an på motivasjonen til den enkelte nyansatte, organisasjonens tilgjengelige ressurser og personalpolitiske forhold ved den aktuelle avdeling. Funnene i oppgaven peker også på at kontekstuelle forhold er avgjørende for opplæringsprogrammets relevans. Med dette menes at den opplæringen som blir gitt må være tilpasset de klienter og problemstillinger som en nyansatt kan forvente å møte i sitt dagelige virke, samt at geografisk lokalisering og størrelse på kontor er faktorer som kan påvirke utfallet et opplæringsprograms relevans.en
dc.format.extent818213 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1180
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_999
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsø¸en
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectMarin bedriftsledelseen
dc.subjectOpplæringen
dc.subjectNyansatteen
dc.subjectInstitusjonaliserte oppskrifteren
dc.subjectVerktøyperspektiven
dc.subjectSymbolperspektiven
dc.subjectThe Millenialsen
dc.subjectKunnskapsorganisasjoneren
dc.subjectNyinstitusjonalismeen
dc.subjectGenerasjon Yen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleOpplæring av nyansatte. En kunnskapsorganisasjons bruk av institusjonaliserte oppskrifteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record