Show simple item record

dc.contributor.advisorNergård, Jens-Ivar
dc.contributor.advisorVitebsky, Piers
dc.contributor.authorMathisen, Rita Synnøve
dc.date.accessioned2018-03-13T07:26:05Z
dc.date.available2018-03-13T07:26:05Z
dc.date.issued2016-05-24
dc.description.abstractI denne oppgaven ønskes det å sette fokus på samiske pasienters møte med psykiatrien. Det anses her som et problem at sjøsamisk verdensforståelse og verdier ikke blir forstått, og/eller tatt hensyn på, i det psykiatriske systemet. Det presenteres eksempler på den spirituelle verden, som sjøsamer i mitt eget lokalsamfunn lever i, gjennom fortellinger gitt av informanter fra den sjøsamiske kommunen Gàivuona Souhkan/Kåfjord Kommune. Et personlig eksempel på hvordan en pasient som opplever trauma ikke ivaretas på tilstrekkelig måte av helsearbeidere vil bli belyst. Behandlingen som gis evalueres og settes i sammenheng med det livssyn/de livsverdier som pasienten (ego) er i besittelse av. Tilbudet fra enkelt personer (helsearbeidere) kan anses for å være velment, men ikke tilstrekkelig. Det etterspørres kunnskap om og aksept av samisk kultur og levesett. Beskrivelser av hvordan sjøsamer overleverer erfaringer seg i mellom gis. Det er underliggende at folkegruppen har vært/er satt under sterkt press i forhold til egenverdi av kulturell art. Noe som anses å ha medført at lokalkunnskap forsøkes holdt, og holdes skjult, for omverden. Dette er et "problem" når det kommer til uveksling av nødvendig kunnskap når det gjelder for eksempel psykiatrisk hjelp. Oppgaven blir på denne måten også et bidrag til større åpenhet om kulturell egenart. Oppgaven er skrevet i essayistisk stil. Noe som innebærer at drøfting av problemstilling gis innimellom fortellingene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12296
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-6900
dc.subjectKultur og Profesjonen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Nordisk kulturvitenskap: 061en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Nordic cultural science: 061en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Annen kulturvitenskap: 069en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Other cultural science: 069en_US
dc.titleSamisk verdensforståelse i møte med helsevesenet. Misforståelser i terapienen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)