• Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis 

      Johansen, Cato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
      I denne studien har jeg satt fokus på voksenpedagogiske grep som jeg mener er med på å utvikle radiograffaglig læring, og hvor jeg har studert læringen i ett praktisk undervisningsmiljø. Jeg studerte hvordan veiledning kan foregå i læringen til en siste års radiografstudent.