Now showing items 1-1 of 1

    • Minoriteter i videregående opplæring tilpasset voksne 

      Taraldsen, Åshild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-19)
      Denne oppgaven handler om utfordringer voksne minoritetsspråklige elever møter i tilpasset videregående opplæring. Mitt fokus har vært utfordringer i forhold til studieverkstedsmodellen. Modellen kan ses på som en fysisk møteplass for voksne under utdanning og en arena hvor opplæringen er tilpasset voksne. Min analyse og konklusjon er basert på historiene til 5 elever som på det tidspunktet ...