Now showing items 1-1 of 1

    • Læring, dialog og samarbeid : utvikling av et nettbasert læringsfellesskap 

      Thoresen, Anne-Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-20)
      Denne masteroppgaven i voksenpedagogikk omhandler en endrings og utviklingsprosess der hensikten var å styrke lærerens pedagogiske kompetanse innefor nettbasert undervisning og samtidig forbedre studentens læringsmuligheter ved å utvikle et bedre opplegg for denne type undervisning. Prosjektet som danner grunnlaget for oppgaven ble gjennomført ved jordmorutdanningen, Høgskolen i Tromsø. ...