Now showing items 1-1 of 1

    • "Universitetet ut til folket!" : Folkeuniversitetet og høgre utdanning i en 40-årsperiode 

      Vang, Birger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
      Denne oppgaven tar sikte på å si noe om et studieforbunds engasjement på ett av de mange områder som dekkes av begrepet voksenopplæring, nemlig universitetssirklene, eller studieringer på høgre nivå som etter hvert ble betegnelsen. Det ville føre for langt å beskrive alle sider ved denne virksomheten. Derfor er oppgaven begrenset til å si noe om ”livsvilkårene”. Hovedfunnene er at livsvilkårene ...