Show simple item record

dc.contributor.advisorLindekleiv, Haakon
dc.contributor.authorØhrn, Andrea Sofie Henriette Milde
dc.date.accessioned2018-04-11T12:28:35Z
dc.date.available2018-04-11T12:28:35Z
dc.date.issued2018-03-22
dc.description.abstractMange gjennomgår et hjerteinfarkt uten å vite at det har skjedd, dette kalles stumme hjerteinfarkt. Det er ikke kjent hvorfor noen rammes av stumme hjerteinfarkt, mens andre opplever brystsmerter og tar kontakt med lege. I Tromsøundersøkelsens 6.runde ble 6,199 personer undersøkt med EKG, der man kan se om en person har gjennomgått et hjerteinfarkt. I tillegg ble det samlet inn data på smertefølsomhet og markører på storkar- og småkarsykdom. Vi fant at personer med stumme infarkt tåler mer smerte enn personer med erkjente infarkt, og dette kan delvis forklare mangel på symptomer ved stumme infarkt. Vi fant også at personer med stumme infarkt i større grad har småkarsykdom og i mindre grad storkarsykdom enn personer med erkjente infarkt. Da vi fulgte personer med stumme infarkt, fant vi at disse har større risiko enn personer uten infarkt for død og nye infarkter, men at denne økte risikoen i stor grad forklares av velkjente risikofaktorer for hjerte-og karsykdom. Våre funn tyder på viktige forskjeller mellom erkjente og stumme infarkter, og er et godt utgangspunkt for videre forskning som bør ta sikte på å kunne forebygge stumme infarkt behandle det rett. Stumme hjerteinfarkt er nemlig et skjult folkeholkehelseproblem som utgjør en større andel av kvinners hjertesykdom.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractMange gjennomgår et hjerteinfarkt uten å vite at det har skjedd, dette kalles stumme hjerteinfarkt. Det er ikke kjent hvorfor noen rammes av stumme hjerteinfarkt, mens andre opplever brystsmerter og tar kontakt med lege. I Tromsøundersøkelsens 6.runde ble 6,199 personer undersøkt med EKG, der man kan se om en person har gjennomgått et hjerteinfarkt. I tillegg ble det samlet inn data på smertefølsomhet og markører på storkar- og småkarsykdom. Vi fant at personer med stumme infarkt tåler mer smerte enn personer med erkjente infarkt, og dette kan delvis forklare mangel på symptomer ved stumme infarkt. Vi fant også at personer med stumme infarkt i større grad har småkarsykdom og i mindre grad storkarsykdom enn personer med erkjente infarkt. Da vi fulgte personer med stumme infarkt, fant vi at disse har større risiko enn personer uten infarkt for død og nye infarkter, men at denne økte risikoen i stor grad forklares av velkjente risikofaktorer for hjerte-og karsykdom. Våre funn tyder på viktige forskjeller mellom erkjente og stumme infarkter, og er et godt utgangspunkt for videre forskning som bør ta sikte på å kunne forebygge stumme infarkt behandle det rett. Stumme hjerteinfarkt er nemlig et skjult folkeholkehelseproblem som utgjør en større andel av kvinners hjertesykdom.en_US
dc.description.sponsorshipNasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, OUS, Oslo, Norge/ Norwegian National Advisory Unit on Women's Health, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12514
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en_US
dc.subjectThe Tromsø Study
dc.subjectTromsøundersøkelsen
dc.titleUnrecognized Myocardial Infarction. Pain tolerance, prognosis and pathogenesis in men and womenen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record