Show simple item record

dc.contributor.authorHoltedahl, Knut A.
dc.date.accessioned2018-04-18T07:20:57Z
dc.date.available2018-04-18T07:20:57Z
dc.date.issued1980
dc.description.abstractKasuistikker å lære av.<br> I denne delen av undersøkelsen utdypes hvordan almenpraktikernes kreftdiagnostikk kan bedres. På basis av undersøkelsen fremlegges en liste med råd til legene. <br> 108 pasienter ble i 1976 meldt til Kreftregisteret fra Tromsø kommune. Jeg har undersøkt hvordan disse pasientente fikk diagnostisert sin kreftsykdom. l den foregående artikkel (7) diskuteres pasientens reaksjon på tidlige kreftsymptomer, og det diskuteres generelt hvordan almenpraktikere kan bedre sin tidligdiagnostikk. <br> Sykehistoriene i denne artikkelen belyser de enkelte elementene i almenpraktikerens diagnostikk: anamnese, klinisk undersøkelse, laboratorieprøver, røntgenundersøkelser, henvisninger, kontroller, samarbeid med annet helsepersonell og screening. Jeg har til sist forsøkt å summere opp erfaringene fra undersøkelsen i en liste med råd til legene.en_US
dc.identifier.citationHoltedahl, K. A. (1980). Kreftdiagnostikk i almenpraksis II. Hva kan almenpraktikeren forbedre?. Tidsskrift for Den norske legeforening, 100:1224-1226.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 975216
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.issn0807-7096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12539
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDen Norske Legeforeningen_US
dc.relation.journalTidsskrift for Den norske legeforening
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.titleKreftdiagnostikk i almenpraksis II. Hva kan almenpraktikeren forbedre?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record