Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Inger Marie S.
dc.contributor.authorLian, Jonas
dc.contributor.authorSetså, Erling
dc.date.accessioned2008-01-07T09:56:33Z
dc.date.available2008-01-07T09:56:33Z
dc.date.issued2007-10
dc.description.abstractBakgrunn: Siden 1996 og fram til høsten 2007 er det blitt målt konsentrasjon av hyaluronan (HA) i benmargsplasma (BM) og i plasma fra perifert blod (PB) fra til sammen 481 individer. Det dreier seg om pasienter med hematologiske lidelser, enkelte andre sykdommer og kontroller. Resultatene har vi samlet i en ekstensiv database, der vi også har registrert ulike andre relevante data på pasientene. Disse innbefatter diagnose, sykdomsstatus, levealder, behandling og ulike laboratorieparametre. Vi har i tillegg til dette analysert plasma på nye pasienter og fortløpende ajourført HA verdier og andre relevante data i databasen. Materiale og metode Det er anvendt tre ulike kit (Pharmacia, Echelon og Corgenix) for å bestemme HA verdier. Disse er kvalitetssikret for å sikre at det ikke foreligger inter-assay variasjoner. Videre har vi utformet registreringsskjemaer og valgt ut relevante pasientparametere. Et skjema for hver analyse ble fylt ut for hånd og konrtollert, før alla data ble videreført til databasen. På forhånd hadde vi satt oss grundig inn i sykdommene som pasientgruppene tilhørte. Den kunnskapen vi tilegnet oss gjorde oss bedre rustet til å utforme registreringsskjemaene for hver enkelt sykdom, samt sikre kvaliteten på de data vi innhentet fra pasientjournalene. For statisitisk analyse ble programmet SPSS anvendt. Resultater Vi innhentet data fra 481 ulike individer, og fikk totalt 773 par prøver. Ved statistisk analyse fant vi et signifikant høyere nivå av HA i BM sammenlignet med PB når hele materialet ble analysert samlet. Når vi så på sykdommene hver for seg, hadde jernmangelanemi og aplastisk anemi de høyeste nivåene HA i BM, mens HA ved akutte leukemi lå på et mye lavere nivå. En sammenligning av Performance Status P.S. W.H.O. med HA i BM viste uten unntak at det var en stigning i HA nivå som samsvarte med økt sykelighet. Kun i enkelte tilfeller fant vi korrelasjoner mellom HA, utvalgte sykdommer og hematologiske laboratorieparametere. Hb, CRP og kreatinin korrelerte med HA konsentrasjone i plasma. Diskusjon Det at HA er høyere i BM enn i PB, tyder på en aktiv prosess når det gjelder opptak og/ eller produksjon av HA i BM. I tillegg fant vi en mye høyere HA verdi i BM og PB ved jernmangelanemi sammenlignet med akutt leukemi, noe som kan bety at friske celler har en større evne til å produsere HA enn aberrante celler. Funnene ved jernmangelanemi var overraskende, så vel de høye nivåer av HA i BM som den negative korrelasjonen mellom HA i BM og hvite. Forklaringen kan være at jern har betydning for endotelfunksjonen og at resptoren for HA sannsynligvis finnes i benmargens sinusoider. Også høy konsentrasjon av HA ved aplastisk anemi er et interresant funn og tyder på at andre enn hematopoietiske celler er involverte i produksjon og opptak av HA i benmargen. Videre studier er nødvendige for å komme nærmere et svar, da vi hadde et begrenset utvalg av pasienter med jernmangelanemi og aplastisk anemi tilgjengelig.en
dc.format.extent462068 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1282
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1036
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en
dc.titleHyaluronan i blod og beinmargsplasma ved hematologiske lidelser: sammenheng med ulike pasientparametreen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record