Show simple item record

dc.contributor.advisorSteffen, Bergh
dc.contributor.advisorTormod, Henningsen
dc.contributor.advisorFinn Sverre, Karlsen
dc.contributor.authorJohnsen, Therese Mortensen
dc.date.accessioned2018-06-06T08:08:42Z
dc.date.available2018-06-06T08:08:42Z
dc.date.issued2018-05-15
dc.description.abstractDette studiet har fokus på analyse og korrelasjon av post-kaledonske riftstrukturer i nordre Nordland og Sør-Troms, hvor målet er å sammenligne antatte paleozoiske og mesozoiske sprø forkastninger på land med lignende strukturer på havbunnen og i fjorder og sund. Ved bruk av høyoppløselige digitale verktøy fra land (kartverket, norgeibilder, norgei3d) og på havbunnen (mareano), tar denne masteroppgaven utgangspunkt i en regional analyse av sprø tektoniske lineamenter i Tjeldsundet, Vågsfjorden, på Hinnøya og øyene i området. Lineamentsanalysen viser at de antatte sprø forkastningene har dominerende strøkretninger NNØ-SSV, NØ-SV og ØNØ-VSV. Dette er også antatt å være hovedretningen på kaledonsk deformasjon. Feltundersøkelser viser at kaledonsk deformasjon har styrt den sprø forkastningstektonikken som er påvist i studieområdet. Dette støttes av regionale trender i gravimetriske og magnetiske datasett. Feltundersøkelsene viser til to regionale lineamenter; Fiskefjord- og Ramsundlineamentet. Fiskefjordlineamentet, vest for Tjeldsundet, faller mot SØ og er syntetisk til forkastningene i Tjeldsundet, som separerer ut horstområdene i vest (Lofoten og Vesterålen). Ramsundlineamentet, på østsiden av Tjeldsundet, er antitetisk til forkastningene i Tjeldsundet. Geometriske og kinematiske (kataklasitter, forkastningsmel og glidestriper) data dokumentert på lokalitetene langs de studerte lineamentene er det påvist sprø forkastningsaktivitet. De ulike lineamentene forgreines og danner et komplekst system av rombiske mønstre med ulik skala. Dette er antatt å være sprø forkastningssystemer. Disse systemene viser at studieområdet er preget av et horst-graben landskap som underbygges av dominerende landskapstrekk både på land og i fjordene. De studerte regionale lineamentene i studieområdet tolkes til å være en del av Vestfjord-Vanna forkastningskomplekset som strekker seg fra Lofoten i sør til Vannøya i nord.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12831
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjecttektonikken_US
dc.subjectsprø post-kaledonske forkastningeren_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Tektonikk: 463en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Tectonics: 463en_US
dc.titleGeometriske og kinematiske studier av post-kaledonske rift-margin forkastninger og bruddsett mellom Tjeldsundet og Bjarkøy, Sør-Troms.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record