Show simple item record

dc.contributor.advisorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.advisorSkrede, Ingrid
dc.contributor.authorHaukenes, Håvard Lytskjold
dc.date.accessioned2018-06-20T07:49:04Z
dc.date.available2018-06-20T07:49:04Z
dc.date.issued2018-05-14
dc.description.abstractVurdering av skredfare og sikringstiltak i Kåfjord kommune i Troms viste i 2012 at en driftsbygning ved Holmen i Kåfjorddalen var utsatt for steinsprang fra Oksfjellet. Det er registrert flere steinsprang i tillegg til bevegelser i et mindre fjellparti under toppen av Oksfjellet. Studieområdet over Holmen har dermed et unikt potensiale for å studere flere problemstillinger tilknyttet steinsprang. Formålet med oppgaven har vært å forstå hvilke faktorer, som påvirker steinsprang og bevegelse i fjellsiden av Oksfjellet, og i den forbindelse vurdere sikringstiltakene ved Holmen. Morfologisk kartlegging av fjellsiden over Holmen viser flere aktive skråningsprosesser og at driftsbygningen er innenfor rekkevidde av historiske steinsprang. Undersøkelser ved platået indikerer at det har vært permafrost i området, noe som kan påvirke stabilitet i kildeområdet dersom det er tilfelle per i dag. Berggrunnen viser subhorisontal foliasjon med vinkel inn i fjellsiden, mens bratte kryssende sprekkesett har vinkel ut av fjellsiden og er antatt å være styrende faktor for utfall av steinblokker. Kinematisk analyse og registrerte steinsprang viser at dominerende bruddmekanisme er kileutglidning, men at utvelting og planutglidning også er mulig. Sammenlikning av bevegelse i det ustabile området og meteorologiske data viser god korrelasjon mellom fall i temperatur til under 0 ˚C og reduksjon i bevegelse. Økt bevegelse foregår hovedsakelig i perioder med mye nedbør og temperatur over 0 ˚C, men det er og eksempler på at store nedbørsfall ikke gir utslag på bevegelsesmålinger. Registrerte steinsprang er tilknyttet akselerasjonsfaser i en periode som allerede viser økt bevegelse. Dette viser at det er mulig å oppdage kilder til steinsprang og vurdere sannsynlighet for utfall basert på akselerasjonsfaser målt med Gb-InSAR. Resultat fra utløpsanalysen basert på steinsprangsimulering med RAMMS::Rockfall, Rockyfor3D, kartlagte steinsprang og egenskaper ved terrenget i utløpsområdet, tilsier at sikringsvollen vil fange opp steinblokker med stor rekkevidde og beskytte driftsbygningen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12886
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Kvartærgeologi, glasiologi: 465en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Quaternary geology, glaciology: 465en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Andre geofag: 469en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Other geosciences: 469en_US
dc.titleSteinsprang. Simulering, bevegelsesanalyse, struktur- og geomorfologisk undersøkelse av steinsprangområdet over Holmen ved Oksfjellet, Kåfjord, Troms.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record