Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSjåvik, Kristin
dc.contributor.advisorKloster, Roar
dc.contributor.advisorStokland, Tore
dc.contributor.authorMartinsen, Synne Nilsen
dc.date.accessioned2018-06-22T09:23:41Z
dc.date.available2018-06-22T09:23:41Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractBakgrunn: Svulster i CNS er den hyppigst forekommende solide svulsten hos barn, og utgjør ca. 30 % av alle pediatriske krefttilfeller i Norge. Kreftformen regnes for å være en ledende årsak til barnekreftdødsfall i verden. Dette er en heterogen gruppe svulster, med stor variasjon i histologi og lokalisasjon i CNS. Bakgrunn for studien er et ønske om å analysere langtidsoverlevelse (5 og 10-års overlevelse) hos barn med CNS-svulst i Nord-Norge, som en del av kvalitetssikringsarbeidet ved nevrokirurgisk avdeling og barneavdelingen ved UNN. I tillegg vil den gi en epidemiologisk fremstilling av tumorgruppen i Nord-Norge. Materiale og metode: Studien inkluderer barn < 15 år med bostedsadresse i Nordland, Troms eller Finnmark, og/eller som er behandlet ved nevrokirurgisk avdeling og/eller barneavdelingen ved UNN i tidsrommet 01.01.1993-31.12.2012. 73 pasienter ble inkludert i studien ut fra overnevnte kriterier og ICCC-3 klassifikasjon. Resultater: Supratentoriell lokalisasjon dominerte med 58.9 %, mot 41.1 % av svulstene lokalisert infratentorielt. Astrocytomer utgjorde 42.5 %, DIPG 5.5 %, embryonale tumorer 16,4 %, kraniofaryngomer/DNET/gangliogliomer 15.0 % og ependymomer 5.5 %. Det var tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene. Total 5 og 10-års overlevelse var på henholdsvis 86.2 % og 84.2 %. Det var signifikant forskjell i overlevelse mellom lavgradig og høygradig tumorgruppe, førstnevnte hadde 5-års overlevelse på 96.2 %, sistnevnte på 55.6 %. Kun tumorhistologi hadde signifikant innvirkning på overlevelsen. Konklusjon: Den høye overlevelsen viser at håndtering av denne pasientgruppen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er tilfredsstillende. 5 og 10-års overlevelse for maligne svulster på 55.6 % viser samtidig at det er behov for mer forskning for å utarbeide bedre behandlingsalternativer for den høygradige gruppen. Videre fant vi at epidemiologisk forekomst er i samsvar med internasjonal litteratur.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12961
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleLangtidsoverlevelse og epidemiologisk forekomst ved CNS-svulster hos barn i Nord-Norge 1993-2012.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel