Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Rune Blix
dc.contributor.authorBerger, Marie Nystuen
dc.date.accessioned2018-06-22T12:16:12Z
dc.date.available2018-06-22T12:16:12Z
dc.date.issued2016-06-03
dc.description.abstractDenne avhandlinga tek sikte på å undersøke omfang og betyding av marinetokt mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar i dansk-norske havområde. Avhandlinga tek utgangspunkt i å kartlegge og registrere omfanget av konkrete patruljeoppdrag for å sjå om dei kan seie noko om voldsutøving på havet i løpet av formyndarstyret og regjeringstida til Christian IV (1588–1596). Det er brukt kontekstuell komparativ kjeldekritikk på kjeldematerialet som ligg til grunn. Ståstaden til kjeldeprodusenten har vore eit viktig element for å sjå på kva omgrep som vert nytta om dei aktuelle aktørane. Starten av 1600-talet var ei brytningstid der maktpolitiske strukturar og diplomati utvikla seg og fann nye vegar, og der handel og ekspedisjonar førte til ekspansjon og imperiebygging. Orlogseskadrane har vorte sett på i lys av jurisdiksjon og råderett på havområda og dei mange krigane i tidleg nytid. Desse var eit bakgrunnsteppe for utvikling av sterke mariner og utvikling av eit fungerande kapersystem. Christian IV sendte ut over 70 eskadrar på tokt med hovudoppdrag eller sideoppdrag å sjå etter sjørøvarar, kaperar og fribyttarar. Eit fåtal av desse har vi rapport etter, til dømes frå Jørgen Daa og Jens Munk sin ekspedisjon i 1615 som fakka sjørøvaren Jan Mandaus utanfor Kolakysten. Avhandlinga nyanserer biletet av sjørøvarane og kaperane på dansk-norske havområde i tidleg nytid, gjennom å sjå på det tilgjengelege kjeldematerialet. Dunkerkarane vert trekt fram som kaperar som opererer i grenseområdet mellom sjørøvar, fribyttar og kaper. Avhandlinga byggjer på empirisk materiale frå danske og norske arkiv, og gir eit innblikk i eit emne det er forska lite på frå dansk-norsk side.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12977
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3900
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Nyere tids historie (før 1800): 082en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Recent history (before 1800): 082en_US
dc.subjectChristian IVen_US
dc.subjectTidleg nytiden_US
dc.subject1600-taleten_US
dc.subject17th centuryen_US
dc.subjectHandelen_US
dc.subjectDiplomatien_US
dc.subjectSjørøvaren_US
dc.subjectPiraten_US
dc.subjectKaperen_US
dc.subjectPrivateeringen_US
dc.subjectOrlogseskadreen_US
dc.subjectKrigen_US
dc.subjectPiracyen_US
dc.subjectFribytteren_US
dc.subjectFlåteen_US
dc.subjectMarineen_US
dc.subjectDunkerkaren_US
dc.subjectDunkirkeren_US
dc.subjectBarbarkorsaren_US
dc.subjectBarbary Statesen_US
dc.subjectJames Ien_US
dc.subjectJens Munken_US
dc.subjectDanmark-Noregen_US
dc.subjectIslanden_US
dc.subjectOrknøyeneen_US
dc.subject"Vestersøen"en_US
dc.subjectNordsjøenen_US
dc.subjectNorth Seaen_US
dc.subjectDunkerqueen_US
dc.subjectDei sameinte Nederlandaen_US
dc.subjectDei spanske Nederlandaen_US
dc.subjectHollanden_US
dc.titleFlåtemakt mot sjørøvari. Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record