Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSterud, Birgitte
dc.contributor.authorMartinussen, Stian
dc.date.accessioned2008-01-18T12:47:38Z
dc.date.available2008-01-18T12:47:38Z
dc.date.issued2007-10-15
dc.description.abstractBakgrunn: Det ble i 2006 gjennomført en spørreundersøkelse blant legevaktsleger og ambulansepersonell om deres subjektive oppfatninger av egne og hverandres ferdigheter i akuttmedisinske situasjoner som viste at legevaktlegene i Troms var redde for å rykke ut med ambulansen. Materiale og metode: Med et spørreskjema undersøkte jeg turnusleger i allmenpraksis i Troms fylkes vurdering av egenopplevd kompetanse og komfort i akuttmedisin samt deres innstilling til oppdatering av deres akuttmedisinske ferdigheter og kompetansen til ambulansepersonell. Resultat: Svarprosenten var svært lav. Turnuslegene vurderte ambulansepersonellets akuttmedisinske ferdigheter som bedre enn egne i akutte situasjoner. De vurderte egne ferdigheter jevnt over gode og mente at kollegaene var cirka like gode som de selv. De var komfortable med å rykke ut sammen med ambulansepersonell. De mente også at de hadde behov for å oppdatere sine akuttmedisinske ferdigheter hver tredje måned, men at de bare kom til å gjøre dette hver sjette måned. De syntes det hadde vært en god idé å trene sammen med ambulansepersonellet og å ha med en fullt utstyrt ambulanse på akuttmedisinske oppdateringskurs. Blant egne forslag til hva som var nødvendig for å få så hyppig oppdatering som de ønsket var en god oppdatert internettside på akuttmedisin f.eks. tidsskriftet.no, samtrening med ambulanse- og anestesipersonell og invitasjon til oppdateringskvelder. Konklusjon: Det ser ut til at konklusjonen som ble gjort etter spørreundersøkelsen i 2006 (1) om at leger vegrer seg for å rykke ut med ambulansen ikke gjelder for turnusleger. Tvert i mot kan se ut til at i alle fall noen ser frem til å rykke ut sammen med ambulansepersonellet. Turnuslegene er av samme oppfatning som de mer erfarne legene (1) om at ambulansepersonellet har høyere akuttmedisinske ferdigheter i akutte situasjoner. Et bifunn i undersøkelsen var at det generelt er lav svarprosent blant leger og også turnusleger noe som har vist seg ved flere undersøkelser tidligere (1)(3)(4).en
dc.format.extent306654 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1298
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1035
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectturnuslegeren
dc.subjectakuttmedisinen
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Traumatologi: 783en
dc.titleAkuttmedisinsk kompetanse blant turnusleger i allmennpraksis i Troms fylke 2007en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel